Økonomiaftalen mellem Regeringen og Regionerne

Af Jess V Laursen
1. Næstformand i Regionsrådet i Nordjylland
Formand for venstregruppen
Medlem af forretningsudvalget
www.jessvlaursen.dk

Efter folketingsvalget i juni er der nu indgået aftale mellem Kommunerne og Regeringen, og næste step er aftalen mellem Regeringen og Regionerne. Forhandlingerne forventes igangsat medio august og derefter skal økonomien indarbejdes i de 5 regioner, herunder Region Nordjylland og den endelige aftale kan forventes færdigbehandlet mellem partierne ultimo september 2015

Den største ”knast” i de kommende forhandlinger vil helt sikkert være, hvordan vi tackler presset på økonomien og budgetterne forårsaget af indkøb af medicinpræparater, hvor priserne er eksploderet de seneste år. Danske Regioner vurderer, at medicinpriserne vil stige ca. 10% i løbet af 2015-16 og uden action samt en god løsning på udfordringen vil denne stigningstakt fortsætte. Måske der kan hentes inspiration i den Norske model, hvor medicinpriserne ligger et stykke under vores her i Danmark

Når vi skal i hus med en god aftale vil det være et godt signal at sende til vores nordjyske borgere, at alle partierne i Region Nordjylland denne gang kunne stå sammen og lave et bredt forlig som bliver til et fælles budget til gavn for Nordjylland.

Og det skal være min opfordring til alle politiske kolleger i Regionen forud for forhandlingerne her i september 2015 – Fortsat god sommer.

Forfatter

Related posts

Top