Øget fokus på service til erhvervslivet i Thy

Thisted Kommune satte i 2017 gang i et kursusforløb, der skulle forbedre servicen over for det lokale erhvervsliv i Thy. Målet med et øget fokus på service er, at sikre en tydelig skriftlig og mundtlig kommunikation, som gør det lettere for erhvervslivet at forstå tilbagemeldingerne fra kommunens ansatte.

– Vi har en erkendelse af, at virksomhederne er den vigtigste drivkraft i Thisted Kommune. Det er dem, som giver os arbejdspladser og skatteindtægter, men det er også dem, som sikrer væksten i erhvervslivet, forklarer direktøren for Teknik og Erhverv, Mogens Kruse Andersen, til Thisted Kommunes hjemmeside.

Mogens Kruse Andersen. Foto: Thisted Kommune

-Vi vil derfor være en myndighed med et udpræget service-gen. Vi er en myndighed, og derfor er der områder, hvor vi er nødsaget til at sige nej, Men når vi siger nej, er det vigtigt for os også at sige, at vi altid ser på mulighederne, for hvad der så kan lade sig gøre, fortæller han.

Forhåndsdialoger forkorter ventetiden
En metode at gøre servicen bedre, og komme eventuelle afslag i forkøbet, er gennem forhåndsdialog med virksomhederne.

I en forhåndsdialog kan forskellige forhold bliver afklarede, inden eksempelvis en byggetilladelse bliver sendt afsted. På den måde forkorter Thisted Kommune også sin sagsbehandlingstid, ved på forhånd at have sikret at en ansøgning indeholder de nødvendige oplysninger.

– Thisted Kommune har et mål om, at sagsbehandlingstiden fortsat skal ligge på ca. 15 dage, som også er hvor vi er nået til idag. En af de vigtigste værktøjer her er forhåndsdialogen. Ved at have denne indledende dialog med virksomhederne, kan vi på forhånd sikre, at der er en masse udfordringer, som afklares på forhånd. På denne måde sikrer vi også, at virksomhederne får de ønsker til byggeriet, som er mulige ift. lovgivningen, siger Mogens Kruse.

Sammen med den øgede dialog med virksomheden, har Teknik og Erhverv planer om at tilknytte kontaktpersoner på de større, tværgående opgaver. Målet er at kunne hjælpe virksomhederne fra start til slut i deres projekter.

 

Kilde: Thisted Kommune

 

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top