Øget fokus på psykisk arbejdsmiljø

På baggrund af en politisk aftale på Christiansborg i 2019 er der nu for første gang vedtaget en bekendtgørelse, der handler om det psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november i år, og hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest på Mors er man allerede i gang med vejledning.

– Det vigtigste nye er, at reglerne for det psykiske arbejdsmiljø samles et sted. Det har været et ønske fra flere parter, at reglerne blev samlet, fortæller Thomas Rosenkrands, der er direktør hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest.

Reglerne er de samme som hidtil. Det nye er, at de er blevet præciseret med det formål, at det skal være lettere at skabe sig et overblik.

Hos arbejdsmiljøcenter Midt-Vest har man allerede vejledt de første virksomheder i den nye bekendtgørelse. Samtidig er man klar med flere vejledningsforløb, hvor deltagerne på halvanden time får et godt overblik over reglerne.

Forløbene afvikles enten i små hold hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest eller hos ude hos den enkelte virksomhed.

Foto: Bertel Bolt

Forfatter

Related posts

Top