Oddesundbroen spærres i nattetimerne

Banedanmark er i fuld gang med at male Oddesundbroen.

I løbet af de seneste måneder er det første af de tre buefag blevet malet som en del af vedligeholdet af broen over Oddesund. Årets arbejde er tæt på at være færdigt, og nu skal det store stillads tages ned, og der skal males de steder, hvor det ikke har været muligt at komme til fra stilladset.

For at gennemføre det arbejde, er det nødvendigt at spærre broen for biltrafik mellem klokken 00.05 og 05.00 fra den 23. september og til og med den 9. oktober

– Det kan desværre ikke undgås at spærre om natten mens vi tager det store stillads ned. Vi gør, hvad vi kan for at reducere generne mest muligt, blandt andet holder vi åbent for trafikken kl. 02:30 for at få de køretøjer over, der skulle have brug for det, fortæller Randi Skogstad, der er direktør for Infrastruktur hos Banedanmark.

Udrykningskøretøjer kan passere
Hverken fortov eller cykelstien på broen er spærret i perioden, og det er aftalt, at udrykningskøretøjer altid kan kontakte brovagten og anmode om at få broen åbnet.

Der er opsat skilte i området, der gør opmærksom på vejspærringen. Der udsendes desuden TMS-besked til bilisternes GPS’er.

I den periode, hvor Oddesundbroen er spærret for biltrafik i nattetimerne, opfordrer Banedanmark bilister til og fra Thy til enten at passere broen inden midnat eller benytte Rute 26 via Mors.

Kontinuerlig proces
Selve malerarbejderne på Oddesundbroen er en kontinuerlig proces. Broklappen blev malet i 2017, første bue er blevet malet i år, og de to øvrige buer males i henholdsvis 2021 og 2023. Fra 2022 og i årene frem er det stålunderbygningens tur igen. Malingen beskytter broens stålkonstruktioner og forventes at holde i 25-40 år

Oddesundbroen åbnede for trafik i 1938. Broen er 472 m lang, og hver enkelt buefag er 70 m. Broen er en klapbro, og klapfaget spænder over en 30 m bred sejlrende. Buefagene er sidst hovedrenoveret i 1987-1988, og der er senest foretaget pletreparation af buefagene i 2007.

Foto: Banedanmark

Forfatter

Related posts

Top