Nyt udvalg skal fremme økologisk svineproduktion

NaturErhvervstyrelsen er gået sammen med erhvervet og forskningsverdenen og har nedsat et nyt udvalg, som skal være med til både at fremme og udvikle økologisk svineproduktion. Udvalget er en indsats i Økologiplan Danmark.
Publiceret 8. maj 2015

Der er i øjeblikket stor efterspørgsel på økologisk svinekød, og producenterne kan ikke følge med. Regeringen vil derfor understøtte den økologiske svineproduktion med en faglig indsats, der skal bidrage til, at produktion bliver mere effektiv.

Bedre forhold til flere grise
Grise har et naturligt behov for at kunne bevæge sig udenfor og have noget at stikke trynen i. Det har grisene i den økologiske svineproduktion. Samtidigt får grisene også et tørt, velstrøet leje, grovfoder og GMO-frit foder. Det er godt for grisen, men også dyrere for landmanden end den konventionelle svineproduktion. En mere effektiv produktion skal både gøre det mere rentabelt for landmanden og give flere grise endnu bedre forhold.

Udvalget har derfor til opgave at identificere udfordringerne for økologisk svineproduktion, både i forhold til avl med fokus på identificering af egnede racer og udvikling af produktionssystemer, særligt staldsystemer, management og udearealer. Derudover skal udvalget komme med forslag til, hvordan der kan tiltrækkes flere producenter og se på udfordringerne med produktudvikling og afsætningsfremme.

Udvalgets repræsentanter
Udvalget består af repræsentanter fra erhvervet, forskningsverden, interesseorganisationer og myndigheder. Udvalget er et initiativ under Økologiplan Danmark, som regeringen præsenterede i januar 2015.

Udvalget forventer at aflægge rapport til Det Økologiske Fødevareråd i december 2015.

Regeringen har afsat 4 mio. kr.
Regeringen understøtter den økologiske svineproduktion i 2015 med 4 mio. kr. Udvalgets anbefalinger til Fonden for Økologisk Landbrug er med til at pege på, hvilke projekter, der kan få midler fra en del af denne pulje.

Foto : Danish Crown

Forfatter

Related posts

Top