Nyt uddannelsestilbud på EUC Nordvest

EUC Nordvest er klar med nyt introforløb til erhvervsuddannelserne. Der er tale om et 10-ugers forløb, der er specifikt målrettet voksne og unge, som har behov for opkvalificering eller afklaring, før de påbegynder en erhvervsuddannelse.

GF+ er med andre ord et afklarende og opkvalificerende undervisningsforløb, der dels skal gøre målgruppen klogere på de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne, og dels skal bidrage til at opkvalificere målgruppens almene og erhvervsfaglige kompetencer. På EUC Nordvest kan man vælge mellem tre forskellige fagretninger:

1) Teknologi, Byggeri og Transport (smed, mekaniker, industritekniker, tømrer, smed, elektriker og chauffør m.fl.)
2) Nordic Food College/ Morsø Landbrugsskole & Culinary (landmand, anlægsgartner, ernæringsassistent, bager, gastronom og detailslagter m.fl.)
3) EUD Business (handel, kontor og detail)

– Fælles for alle tre retninger er, at de peger hen i mod en faglig profil. Således er intentionen, at målgruppen får afprøvet sine interesser inden for en specifik fagretning, inden de skal tage det endelige valg af erhvervsuddannelse. Hele forløbet afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at deltagerne får valgt netop dén erhvervsuddannelse, der matcher deres drømme, ambitioner og kompetencer bedst. Således vil GF+ være et rigtig godt og kvalificeret springbræt til erhvervsuddannelserne, fortæller afdelingsleder Marianne Svenningsen.

EUC Nordvest vil udbyde GF+ to gange årligt, og forløbene vil være planlagt, så det passer med, at man kan fortsætte direkte videre på GF2 umiddelbart efter, at man har gennemført GF+. Første forløb vil være med opstart i uge 16, mens næste forløb forventes at være med opstart i uge 43. Forløbet er SU-berettiget, og tilmelding sker via www.optagelse.dk.

Forfatter

Related posts

Top