Nyt testcenter for vindmøller på vej i Thy

Et helt nyt testcenter for hustandsvindmøller skal etableres i Thy.

Siden 2011 har brancheforeningen for Små- og Mellemstore Vindmøller arbejdet med at få projektet gjort til virkelighed. I marts 2017 blev der givet tilladelse til at bygge et lille testcenter med op til 3 husstandsvindmøller med en højde på 25 meter til vingespids, max 25 kW effekt og med dertilhørende aktiviteter, herunder opstilling af mobil målemast og pavillon. Og nu er midlerne til det første fase blevet frigivet.

Testcenteret kommer til at ligge på et landbrug vest for Hundborg med gode vindforhold. Her har man indgået en 10 års lejeaftale med mulighed for forlængelse.

Den statslige bevilling på 1,2 millioner kroner er givet til testning af i alt 6 vindmøller. Hvor de næste 3 fundamenter skal opføres er endnu ikke besluttet.

Nu skal der laves en indledende markedsundersøgelse blandt den danske og de europæiske husstandsvindmølle-branchers medlemmer. Der er ca. 400 virksomheder som enten producerer møller eller er underleverandører af komponenter og udstyr til husstandsvindmøller. Ligeledes skal der skabes et overblik over på hvilken måde Testcentret for Husstandsvindmøller kan indgå partnerskaber med europæiske udviklingsmiljøer.

Projektet skal forsøge at svare nedenstående spørgsmål:

  • Hvilke krav til datahåndtering vil en producent stille?
  • Hvilke tillægsydelser vil en kunde forvente at have adgang til?
  • Hvilken prisforventning har en kunde, henholdsvis en mølleproducent og en komponentproducent?

Foto: Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi, facebook

 

Forfatter

Related posts

Top