Nyt samarbejde skal skaffe medarbejdere med specialviden til BILA A/S

Det går godt for robot-virksomheden BILA A/S på Mors.

2020 er startet med at åbne en ny afdeling i Aalborg, som producerer og sælger føreløse trucks samt andre robotter og automatiske pallestablerer. Det betyder, at der er brug for ingeniører og andre folk med viden om IT og teknik til den nye afdeling. I det hele taget er der løbende brug for mange medarbejdere med specialviden hos BILA A/S.

Derfor har BILA A/S indgået en såkaldt ’Jobservice Danmark-aftale’. Det er et samarbejde og en servicepakke, som hjælper virksomheden med at nå ud til ledige i store dele af landet, for at finde dem med de egenskaber som virksomheden søger. Tovholderne for denne aftale er både det lokale Jobcenter Mors og jobcentrene i Aalborg og i Sønderborg samt jobportalen WORK IN DENMARK.

Samarbejdet omkring aftalen giver endnu større muligheder for at nu ud til potentielle medarbejdere, og kan blive et vigtigt bidrag til at rekruttere nye medarbejdere. Nogle år skal virksomheden finde op til 100 nye medarbejdere på grund af vækst, eller at ansatte finder andet arbejde

– Med aftalen får vi nogle, der hjælper os og aflaster os med at finde de rigtige folk til vores afdelinger her i landet. Vi kan se, at der er mange muligheder i at få del i denne service, forklarer Helle Sørensen fra BILAs HR-afdeling, som står for at rekruttere medarbejdere til virksomheden.

Koordineret service på tværs af landets jobcentre
De involverede i aftalen er enige om, at samarbejdet styrker alle parter. Hos Jobcenter Mors kan man for eksempel ikke hjælpe BILA med at finde alle de typer af medarbejdere, som den har brug for:

– Vi hjælper vores lokale virksomheder alt det, vi kan. Vi har dog ingen ledige akademikere til BILA, så der skal vi have hjælp udefra. Det kan sådan en aftale her hjælpe med gennem et samarbejde med andre jobcentre i områder med ledige med den uddannelse og erfaring, som virksomheden efterspørger, fortæller Bibbi Hyldahl, som er leder af Virksomhedsservice hos Jobcenter Mors.

Hos Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, der har ansvaret for den nationale koordinering på Jobservice Danmark, er der stor tilfredshed med det nye samarbejde.

– Mange virksomheder med stort arbejdskraftbehov har fået øjnene op for, at et tæt og mere forpligtende samarbejde med jobcentrene omkring rekruttering og opkvalificering af ledige giver resultater. Og i de tilfælde, hvor virksomhederne skal bruge mange medarbejdere er det som regel fornuftigt at udvide jobservice-indsatsen, så ledige fra andre kommuner kan komme i betragtning. Her er Jobservice Danmark er et godt supplement til den jobservice, som de enkelte kommuner yder til virksomhederne, udtaler Arbejdsmarkedsdirektør Anders Stryhn.

Aftalen indebærer, at parterne løbende koordinerer, hvordan de sammen finder den rigtige type arbejdskraft – og at de to gange årligt mødes og evaluerer samarbejdet.

Forfatter

Related posts

Top