Nyt rekordår for Hanstholm Havn

Bestyrelsen for Hanstholm Havn har på gårsdagens bestyrelsesmøde godkendt det foreliggende regnskab for 2016. Regnskabet viser, at bruttofortjenesten steg med 14,55 procent til 25,096 millioner kroner, og at indtjeningen steg fra 5,980 millioner kroner i 2015 til 10,008 millioner kroner i 2016 svarende til en stigning på ikke mindre end 67,36 procent.

Bestyrelsesformand Martin Vestergaard glæder sig da også over det gode resultat, der lægger kimen til den forestående udvidelse og vækst.

– Bestyrelse og ledelse i Hanstholm Havn er meget tilfredse med den positive udvikling, som havnen har gennemgået i 2016. Vi vækster både på top- og bundlinje og har øget vores egenkapitalforrentning til 9,9 procent, forklarer han.

Danmarks største fiskerihavn
Det gode resultat skyldes en lang række forhold. Først og fremmest har Hanstholm Havn styrket sin position som en af Danmarks største fiskerihavne. Det gælder blandt andet på det vigtige marked for konsumfisk, hvor det totale antal landinger i 2016 blev på 6.899 svarende til knap 20 landinger pr. dag alle årets 365 dage:

– Hanstholm Havn tiltrækker stadig flere både danske og udenlandske fiskere fra Nordsøen. Det skyldes vores ideelle geografiske placering og gunstige kvoter, men det skyldes også, at vi i 2016 kunne mønstre en prisstigning på ikke mindre end 12 procent på den gennemsnitlige kilopris på konsumfisk sammenlignet med 2015. Prisen steg til 17,894 kroner, og det gav os et samlet værdigrundlag for konsumfisk på 699,8 millioner kroner, fortsætter Martin Vestergaard.

Også industrifiskeriet har udviklet sig positivt for Hanstholm Havn i 2016. Mængderne faldt ganske vist

fra 177.537 ton i 2015 til 119.887 ton i 2016, da kvoten på tobis kun blev en tiendedel af det forventede. Til gengæld steg de gennemsnitlige indhandlingspriser fra 1,39 kroner pr. kilo i 2015 til 2,09 kroner pr. kilo i 2016. Det er en stigning på godt 50 procent på bare 12 måneder og giver samlet set et stigende værdigrundlag for havnen trods de faldende mængder. Også rejefangsten satte rekord i 2016. Antallet af landinger steg fra 155 i 2015 til 259 i 2016. Også her er der tale om et stigende antal landinger fra både danske og udenlandske skibe.

Øget investeringsniveau
2016 blev også generelt et travlt år på Hanstholm Havn. Det skyldes ikke mindst, at havnen øgede sine investeringsaktiviteter med knap 40 procent til 11,8 millioner kroner. Investeringerne omfattede blandt andet nye stormpullerter og brandmur omkring havnens olietanklager.

Og flere og større investeringer er allerede igangsat i 2017 blandt andet med opførsel af ny kassehal på havnen, der forventes færdig allerede i sommeren 2017 samt optimering af faciliteter for køle/auktionshal. Hanstholm Havn arbejder også med opstilling af tre nye vindmøller på området ved Roshagemolen som erstatning for de nuværende fire møller.

Illustration : Hanstholm Havn

Længe ventet havneudvidelse på plads
2016 blev også året, hvor finansieringen af den længe ventede havneudvidelse blev sikret. Udvidelsen med en samlet anlægssum på 525 millioner kroner har fuld opbakning fra havnens ejere, som har stillet en kommunegaranti til rådighed for finansiering af udvidelsen. Der er primo 2017 indgået låneaftaler for 535 millioner kroner med KommuneKredit med en fastrenteaftale til finansiering af havneudvidelsen samt forbedringer af eksisterende havneanlæg:

– Der er ingen tvivl om, at alle i og omkring havnen glæder sig til at komme i gang med udvidelsen, som vil skabe massiv vækst i Hanstholm og omegn. Nu har vi lagt både de små og store bump på vejen til havneudvidelsen bag os, og det er en enig ejerkreds, bestyrelse, ledelse og interessentkreds, der nu står bag en af de mest teknisk udfordrende havneudvidelser i Danmark nogensinde, siger Martin Vestergaard videre.

Rambøll er valgt som bygherrerådgiver, og udbudsprocessen er netop igangsat og forventes tilendebragt i tredje kvartal 2017. Selve byggeperioden forventes at strække sig over tre år startende i foråret 2018 og med en forventet færdiggørelse i 2020.

Mange milepæle i 2017
2017 bliver i det hele taget et år med mange milepæle for Hanstholm Havn. Udover de afgørende skridt for havneudvidelsen, kan Hanstholm Havn i september 2017 fejre sit 50 års jubilæum. Havnen blev indviet i 1967 og er stadig den dag i dag et internationalt skoleeksempel på godt ingeniørarbejde.

50 års jubilæet vil blive fejret i dagene fra 8. til 10. september 2017, og et jubilæumsudvalg med deltagelse af Hanstholm Fiskeriforening, Hanstholm Fiskeauktion, Thisted Kommune, Hanstholm Havn samt en lang række foreninger i Hanstholm står for en række festarrangementer og fremvisning af, hvad Hanstholm står

Forfatter

Related posts

Top