Nyt projekt vil markedsføre Thy i Århus

Thy Turistforening håber at kunne søsætte et markedsføringsprojekt i Århus – et projekt der ønskes støttet af Thisted Kommune med 75.000 kroner.

Turistforeningen oplyser, at projektet har til formål at udvikle nye markeder for produkter fra Thy, sådan at man via den gode historie og et udbredt kendskab til egnen kan øge interessen for og dermed værdien af produkter fra Thy.

Ansøgningen skal ses i lyset af, at turistforeningen alene i år modtager næsten 3,4 millioner kroner i støtte fra Thisted Kommune hvoraf der afsat knapt 430.000 kroner til markedsføring.

Teknik og Erhverv har på den baggrund indstillet, at projektet ikke støttes, idet projektet må kunne realiseres inden for den ramme, som Thisted Kommune årligt yder i støtte til turistforeningen.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget skal drøfte ansøgningen på et møde i morgen.

Foto: Turistchef Ole Riis Christensen

Forfatter

Related posts

Top