Nyt pilotprojekt skal tiltrække flere kvindelige ledere til Thy

Ligesom i resten af Danmark, er der et fåtal af kvinder på ledelsesgangene i Thy. Det sætter et nystartet pilotprojekt nu på dagsordenen.

Med en række lokale ildsjæle ombord, dykker projektet ned i, hvad Thy kan gøre for at tiltrække flere kvindelige ledere.

Projektet er sat i værk af Thy Erhvervsforum og er finansieret af Landdistriktspuljens forsøgsprojekter. Projektet er blandt andet udsprunget af hypotesen om, at ‘Thy går glip af betydelige udviklingsmuligheder, hvis kvinder er for lille en del af ledelsen i Thy’.

– Holder antagelserne i pilotprojektet stik, kan konsekvenserne blive, at vi i Thy går glip af ressourcer til udvikling og skabelse af arbejdspladser. Derfor er vores håb, at projektet på længere sigt skal bidrage til at styrke erhvervslivet og bosætning i Thy, siger erhvervskonsulent hos Thy Erhvervsforum, Thomas Rosenkrands.

Han peger samtidig på, at projektet taler ind i en meget vigtig dagsorden, som ikke bare gør sig gældende i Thy, men i hele landet. Derfor er forhåbningerne til projektet også, at det munder ud i en række initiativer og gode fortællinger, der kan inspirere andre områder.

Helt konkret skal pilotprojektet ende ud i en drejebog for, hvordan man i et lokalområde kan synliggøre de kvindelige ledere, der findes, som rollemodeller og tiltrække flere ressourcestærke kvinder til området.

Projektets Advisory Board, som består af 14 udvalgte lokale kvinder og mænd samlet til en workshop, hvor de skulle komme med deres bud på, hvordan man kan tiltrække flere ressourcestærke kvinder til Thy.

Projektet drives i partnerskab mellem Thy Erhvervsforum, Sociologic, Analytics Squared og Efiko, og løber frem til 15. juni i år, hvorefter der tages stilling til næste skridt.

Forfatter

Related posts

Top