Nyt liv til foreningerne på Mors

Det var ikke kun studenter, der blev udklækket sidst i juni.

Otte unge mennesker blev også færdige med et kursus der gør, at de nu kan kalde sig for “Bevægelsesvenner”. Deres opgave bliver at hjælpe Mors’ foreninger og børn-unge med at finde fodfæste i foreningernes aktiviteter.

I seks uger har de nye bevægelsesvenner mødtes på Ungdomsskolen for at lære om at være en FællesSkaber, om foreningsliv, teamsamarbejde, kommunikation og meget andet.

Bevægelsesvennerne, eller Venner i bevægelse, som der også står på deres t-shirts, er frivillige i Projekt Jeg til Os, som Frivilligcenter Mors er projektholder på. Nogle af Vennerne skal bruge deres nye viden som støtte i aktiviteter i de foreninger, som nogle af dem allerede er en del af, og andre skal hjælpe et barn eller ung med at blive en del af foreningslivet.

De nye bevægelsesvenner er det første hold, og der kommer mange flere. Allerede til september starter et nyt hold på Morsø Ungdomsskole. Der er plads til godt 15 unge på holdet. Vil du være med, så kontakt projektleder, Marie Louise på 2479 4628 eller mlan@morsoe.dk.

Projekt Jeg Til Os – Bevægelse i fællesskab er et 3-årigt projekt, som er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og støttet af DGI Nordjylland, FGU Nordvest, Morsø Ungdomsskole og Morsø Kommune. Frivilligcenter Mors er projektholder.

Forfatter

Related posts

Top