Nyt kørekort skal øge sikkerheden på udvalgte el-køretøjer

Som de første herhjemme vil Morsø Kommune i samarbejde med Trygfonden målrette en sikkerhedsindsats mod borgere, som har eller overvejer at erhverve sig en el- scooter eller en el-kørestol. Borgerne tilbydes et unikt kørekort-kursus, som blandt andet foregår på specialdesignet navigationsbane, og indsatsen har blandt andet kørelærer og ergoterapeut tilknyttet.
Der planlægges både et forårs– og efterårshold, hvor hvert hold består af ca. 30 kursister. Alle prøver er frivillige og kurset består dels af et 3 timers teoriforløb, 2 timer på navigationsbane og 2 timer i trafikken.

– Vi vil gerne sikre, at vores borgere er trygge i trafikken, og i dag der ingen officielle sikkerhedskrav før man erhverver sig en el- scooter eller en el-kørestol. Vi tror derfor på, at man med de rette forhold og undervisere, kan højne førernes sikkerhed og minimere utrygheden i trafikken, fortæller Henning Sørensen, som er formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune.

Henning Sørensen

Gensidig respekt
Selvom tiltaget er målrettet førere af el-scootere og el-kørestoler, så har det også tanken, at det vil give positive effekter i omgivelserne. Førerne lære konkret at begå sig på vejene og får styrket deres kontrol over køretøjerne, samtidig med, at de øger deres forståelse af omgivelserne og deres medborgere.

– Vi tror på, at det bliver en win-win situation for alle parter. Deltagerne på kurset får styrket deres omgang med køretøjet, og forhåbentlig vil det også medføre en gensidig respekt, når de færdes i trafikken og blandt de bløde trafikanter, fortæller Henning Sørensen.

Rampe og forhindring


Trygfonden støtter projektet
Kurset afvikles blandt andet i samarbejde med kørelærer, Keld Kortegaard, ergoterapeut Mia Fedders Burskov samt et hold frivillige. Derudover så støtter Trygfonden projektet med 63.070 kr. som blandt andet skal bruges på ramper og andre materialer til manøvrebanen.

Det skal pointeres, at selve ”kørekortet” som udleveres, ikke har nogen juridisk betydning, og at kurset ikke giver automatisk adgang til eget køretøj. Dette er stadig en myndighedsafgørelse hos Hjælpemiddelhusets terapeuter. Vi er dog de første i herhjemme, som tager dette initiativ, og jeg håber at mange vil benytte sig tilbuddet, fortæller Henning Sørensen.
Selve manøvrebanen sættes op på en parkeringsplads ved Keld Kortegårds køreskole. Der kommer til at være en brugerbetaling på 250 kr. pr. person for hele forløbet, som er betalingen til kørelæreren. De to første kursushold starter hhv. d. 31. marts og 1. april. Tilmelding skal ske til frivillighedskoordinator Charlotte Kristensen Heide inden d. 28. marts via telefon 2118 2206 eller mail ckk@morsoe.dk

FAKTA om kurset

  • 3 timers teoretisk gennemgang af trafikreglerne i teorilokale med kørelærer. Deltagerantal på max. 30 personer. Kan afsluttes med en frivillig prøve inden fortsættelse til modul 2.
  • Manøvrekørsel i 2 timer på bane, jævnfør træningsprogrammet ”Kør godt”. Deltagerantal på 6 personer. Modul 2 udføres af en ergoterapeut på banen, ved Kjeld Kortegaards Køreskole. Alle kan fortsætte til modul 3, men man er meget velkommen til at tage en test.
  • 2 timers kørsel i trafikken med op til 6 deltagere udført af kørelærer. Kørslen er med radiokontakt til kursisterne, på en forud bestemt rute indeholdende de muligheder og udfordringer, der findes i Nykøbing: Gågade, dagligvarebutik, rundkørsel og lysregulering.
Forfatter

Related posts

Top