Nyt kirkecenter i Thisted tættere på realisering

Planen om at bygge et nyt kirkecenter i tilknytning til Thisted Kirke rykker nærmere.

I dag skal Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan som sikrer tilblivelsen af det nye center.

Projektet omfatter et byggeri på ca. 1.000 m2 i én etage ved kirken i Thisted midtby. Bygningen ønskes placeret i kirkegårdens sydvestlige hjørne. Derudover ønskes kirkeparken udformet til et rekreativt rum i sammenhæng med kirken og kirkecenteret.

Bygningen ønskes placeret i kirkegårdens sydvestlige hjørne.

Muligheden for at opføre nyt kirkecenter samt at udforme en ny kirkepark forudsætter dog,  at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanen skal blandt andet fastlægge bestemmelser for områdets afgrænsning og anvendelse, adgangs- og parkeringsforhold samt udformning og placering af byggeriet, herunder maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent.

Den endelige udformning af projektet ligger ikke helt fast, og der kan ske ændringer undervejs i planprocessen.

Menighedsrådet har i følge Nordjyske godt 21,8 mio. kroner til byggeriet, inklusive et tilsagn om et lån på 10 mio. kroner.

Forfatter

Related posts

Top