Nyt IT-system skal øge effektiviteten på Jobcenter Thisted

Systemet hedder FASIT og er kendt fra andre kommuner som et af de mest effektive systemer til at håndtere jobcentrets arbejde. FASIT giver mulighed for at sikre en mere sikker og effektiv sagsbehandling samtidig med, at systemet løbende bliver tilpasset den lovgivning, der bliver ændret eller vedtaget på beskæftigelsesområdet.

– Det giver os mulighed for at være mere effektive, fordi systemet hele tiden tilpasser sig til den omskiftelige beskæftigelseslovgivning, og dét er til stor gavn for både borgere og sagsbehandlere, fortæller Ann Frederiksen, beskæftigelseschef i Thisted Kommune.

Ved overgangen til det nye it-system kan der dog opstå ventetid, mens sagsbehandlerne lærer det nye system at kende.

Forfatter

Related posts

Top