Nyt initiativ sikrer faglært arbejdskraft

Vækstforum og de nordjyske erhvervsskoler søsætter nu et nyt initiativ, som skal få flere unge til både at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse til gavn for kompetenceudbuddet og væksten i Nordjyllands erhvervsliv.

Nordjylland får hårdt bruge for flere dygtige faglærte i fremtiden, hvis udviklingen og væksten i de nordjyske virksomheder skal fastholdes og øges. Mere præcist vil Nordjylland mangle mere end 2.400 faglærte i år 2020. Det viser den store FremKom-analyse af fremtidens kompetenceudbud og -efterspørgsel.

En del af udfordringen kan løses ved at få flere unge til at vælge – og ikke mindst gennemføre – en erhvervsuddannelse. Og netop de to mål er omdrejningspunkt i et stort og koordineret initiativ med titlen ”Den erhvervsfaglige vej til succes”, som nu skydes i gang på de nordjyske erhvervsskoler.

Flere skal have erhvervsfaglige karrieremuligheder
Målet for det nye initiativ, som løber i tre år fra 2017 til 2019, er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, begrænse frafaldet og få flere til at gennemføre uddannelsen. Samtidig skal der gøres en særlig indsats for at fortælle om de muligheder uddannelserne rummer inden for både traditionsrige håndværksfag og helt nye fagområder:

– Vi vil sætte ekstra fokus på de mange muligheder en erhvervsuddannelse giver. Når vi kigger i krystalkuglen, kan vi se, at vi skal styrke uddannelsernes position inden for bl.a. automation og robotteknologi, hvor der i fremtiden vil være et markant stigende behov. Derfor er tiltrækning af kvalificerede unge til erhvervsuddannelserne en forudsætning for fortsat vækst i nordjysk erhvervsliv og dermed også i nordjysk velstand, siger Hans Chr. Jeppesen, direktør for EUC Nordvest og medlem af Vækstforum.

EUC Nordvest i Thisted er tovholder på erhvervsskolernes nye initiativ, som med målrettede indsatser over for både nuværende og fremtidige elever samt øget samarbejde med virksomhederne forventer at opnå en række langsigtede resultater til gensidig gavn.

Blandt andet skal andelen af en nordjysk ungdomsårgang, der påbegynder en erhvervsuddannelse, stige fra 22% til 26%, hvilket svarer til i alt 2.100 flere elever i løbet af den treårige periode, initiativet løber. Tilsvarende skal andelen af unge som gennemfører øges med 6%, så Nordjylland får i alt 2.150 flere faglærte. Og endelig skal der gennem samarbejdet med virksomhederne oprettes 600 nye praktikpladser, og manglen på faglært arbejdskraft skal reduceres med 450 personer.

Faglært arbejdskraft afgørende for nordjysk vækst
Det nye initiativ medfinansieres af Vækstforum Nordjylland med 35 mio. kr. via EU’s strukturfonde, fordi det er altafgørende for den fortsatte vækst og udvikling i det regionale erhvervsliv, at virksomhederne kan få de kompetencer, som de efterspørger. Og også fra Regionsrådets side har man fokus på, at gøre det nemmere og mere attraktivt for regionens unge at tage en erhvervsuddannelse:

– Nordjylland har hårdt brug for de faglærtes kompetencer til at sikre fortsat udvikling, stærke virksomheder og nye spændende arbejdspladser. Derfor arbejder vi for, at både unge og voksne har mulighed for at uddanne og videreuddanne sig mange steder i Nordjylland. Det er nemlig helt afgørende, at fremtidens arbejdskraft er tilgængelig der, hvor virksomhederne er og efterspørger den, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som også er formand for Vækstforum.

Den erhvervsfaglige vej til succes
De nordjyske erhvervsskoler vil i perioden 2017-2019 lave en helhedsorienteret indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse (EUD), begrænse frafaldet og få flere til at gennemføre uddannelsen samt en indsats for at markedsføre erhvervsuddannelserne og de mange karrieremuligheder de giver.

Det store initiativ er blevet til i et bredt samarbejde mellem alle erhvervsskoler i Nordjylland, i samarbejde med repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden samt de nordjyske kommuner.

Initiativets samlede budget er på 70 mio. kr., hvoraf Vækstforum Nordjylland medfinansierer de 35 mio. kr. via midler fra EU’s strukturfonde. De øvrige 35 mio. kr. finansieres af erhvervsskolerne.

Initiativets hovedindsatser:

  • Elevrettede indsatser – at få flere elever fra grundskolen til at vælge en EUD.
  • Elevrettede indsatser – rettet mod erhvervsskolernes elever, så de træffer det rigtige karrierevalg og frafald minimeres.
  • Virksomhedsrettede indsatser – bl.a. dialog om gensidige muligheder i praktikpladser.
  • Indsatser rettet mod markedsføring og skolemiljø (attraktive erhvervsskoler).

Initiativets forventede effekter:

  • Andelen af en ungdomsårgang, der påbegynder en erhvervsuddannelse, stiger med 2.100 elever fra 22% til 26%.
  • 2.150 (6%) flere erhvervsskoleelever gennemfører hovedforløbet.
  • 600 flere praktikpladser bliver oprettet og manglen på faglært arbejdskraft falder med 450 personer.

• 13.000 grundskoleelever, svarende til 65% af de deltagende elever, får væsentlig bedre indsigt i hvilke muligheder erhvervsuddannelserne giver.

Forfatter

Related posts

Top