Nyt fødevarelokomotiv i Thy

Thy er kendt som et spisekammer af høj kvalitet, og nu skal et nyt klyngesamarbejde mellem de største aktører i fødevaresektoren gøre fødevaresektoren til en vækstmotor i det lokale erhvervsliv.

Food Cluster Thy er navnet på det samarbejde, der på et topmøde mellem de store fødevareaktører i Thy der netop er blevet besluttet og formaliseret.

– Food Cluster Thy er ikke et nyt brand. Det formaliserede samarbejde skal ses som en paraply over igangværende og kommende aktiviteter på fødevareområdet i Thy. Det skal være det forum, hvor der skabes synergi, hvor der koordineres, udvikles og skabes fælles overblik over nye muligheder, som den enkelte virksomhed frit kan udnytte. Allerhelst i samarbejde med andre, der laver gode fødevarer i Thy, siger formanden for Thy Erhvervsforum, Lars Torrild, som sammen med erhvervschef Kim Bak Kristensen har formet konceptet bag klyngen.

Nye ideer – ny virksomheder
– Fødevareerhvervet er en vigtig og markant erhvervssektor i Thy, og Food Cluster Thy skal lægge nye lag på den succes, fødevarer fra Thy allerede er blevet. Gennem samarbejde, udveksling af viden, forskning og innovation skal der udvikles nye produkter med appel til bevidste forbrugere i Danmark, i EU og i resten af verden. Dermed henter de lokale virksomheder endnu større værdi ud af de råvarer, Thy er kendt for, siger Kim Bak Kristensen.

Han håber, at klyngen også kan agere som fødselshjælper, når nye ideer skal prøves af og måske skabe den næste fødevarevirksomhed i Thy.

Lokal vækstmotor
Klyngen samler aktører inden for området om en fælles platform. Dermed er grunden lagt til at forme noget, der er større end det, den enkelte virksomhed selv kan skabe og drive.

Food Cluster Thy skal gøre Fødevareområdet til en vækstmotor i Thy og det øvrige Nordvestjylland. Både for virksomhederne og for området som helhed.

Formelt etableres Food Cluster Thy på sigt som en selvstændig organisation med en bestyrelse og et sekretariat.

 

Forfatter

Related posts

Top