Nyt fagligt fællesskab i Thy og på Mors

I starten af året fusionerede de to fagbevægelser LO og FTF med hinanden.

Beslutningen om sammenlægningen blev taget på en kongres i 2018, og en ny organisationsstruktur har siden da stået højt på dagsordenen. I Nordjylland har det betydet, at starten på det nye år samtidig er starten på en ny faglig organisationsstruktur, kaldet FH Nordjylland (Fagbevægelsens Hovedorganisation i Nordjylland).

FH Nordjylland dækker samtlige kommuner i Nordjylland og repræsenterer i alt over 110.000 medlemmer af FH-fagforeningerne. I spidsen for dette står Anna Kirsten Olesen, tidligere formand for LO Aalborg, der blev valgt som formand på FH Nordjyllands stiftende repræsentantskabsmøde d. 15. december sidste år.

– Med vores nye stærke faglige fællesskab er vi klar til at bidrage til fremtidens Nordjylland, og arbejde hårdt for gode forhold for de 110.000 fagforeningsmedlemmer vi repræsenterer.” Anna Kirsten Olesen, formand for FH Nordjylland

I løbet af de sidste par uger er der blevet afholdt opstarts- og etableringsmøder for det nye faglige fællesskab i Morsø Kommune, hvor Kristian Abildgaard Kold (faglig sekretær BUPL Nordjylland, red.) er blevet valgt som formand. Kristian Abildgaard Kold skal stå i spidsen for det nye faglige fællesskab i Morsø Kommune og bliver sammen med FH Morsø et stærkt talerør for lønmodtagerne.

– Et stærkt fagligt fællesskab, med lokal forankring er klar til samarbejd, Kristian Abildgaard Kold, Formand for FH Morsø

FH Morsø repræsenterer mere end 20 fagforeninger, der samlet repræsenterer over 4.000 medlemmer i Morsø Kommune. FH Mors er derfor en stærk lokal stemme overfor politikere, arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere i Morsø Kommune.

Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top