Nyt digitalt lægeforsøg på Mors

Region Nordjylland skubber endnu engang til digitaliseringen af sundhedsvæsenet.

For at få erfaringer med udnyttelse af mobile løsninger udenfor almindelig åbningstid, tilbyder regionsklinikkerne på Mors nu digital adgang til praktiserende læge med videokonsultation via egen mobiltelefon, tablet eller PC. Der er tale om en forsøgsordning, der skal høste erfaringer til brug for hele sundhedsvæsenet.

Gå til lægen via app efter arbejdstid
Borgere i regionsklinikkerne på Mors får nu mulighed for at gå til lægen udenfor normal arbejdstid. Der er i en forsøgsordning blevet åbnet op for, at de tilknyttede patienter mellem klokken 16 og 18 på hverdage kan tilbydes en fleksibel digital adgang til egen læge via løsningen ”Min VideoLæge”

Videokonsultationer via “Min VideoLæge” er et supplement til fysisk fremmøde og fleksibiliteten kan komme mange forskellige borgere til gode. Det gælder eksempelvis erhvervsaktive, skolesøgende unge, sengeliggende, patienter med psykiske lidelser eller andet, der gør det vanskeligt for dem, at møde fysisk frem hos lægen.

– Med forsøget her vil vi afsøge, hvilke gevinster der er ved udvidet åbningstid. Det vil jo så samtidig også afdække eventuelle udfordringer. Der er ingen tvivl om, at digitaliseringsmulighederne generelt i samfundet har gjort borgerne opmærksomme på nye muligheder. Derfor giver det god mening at undersøge området, siger Eva Sejersdal Knudsen, der er direktør for Patientforløb og Økonomi i Region Nordjylland.

Al kommunikation mellem patienterne og klinikken er fortrolig. Videoforbindelsen er derfor krypteret, og samtalen bliver ikke optaget. Foto: Region Nordjylland

Det drejer sig blandt andet om at få erfaringer med potentialet i udvidet åbningstid set med borgerens øjne men også med øje for den daglige drift af en regionsklinik. Det drejer sig blandt andet om at få viden om efterspørgsel, anvendelighed og relevans af tilbuddet.

Erfaring fra over 1000 videokonsultationer
’Min VideoLæge’ er allerede i brug i regionsklinikkerne på blandt andet Mors. Løsningen er altså allerede en integreret del af regionsklinikkernes drift i almindelig åbningstid. Der er således gennemført langt over 1000 videokonsultationer med hovedsaligt gode erfaringer.

Patienterne har udtrykt høj grad af tilfredshed med de gennemførte konsultationer. Indtil videre har det blandt andet været konsultationer vedrørende attester, svar på undersøgelser eller blodprøver samt samtaler om psykiske lidelser, hvor konsultationen er foregået over video.

Del af større og ambitiøse Nye Veje
Projektet med de udvidede åbningstider er en del af Nye Veje, der er et ambitiøst udviklingsprojekt, der skal sørge for, at der udvikles nye sundhedsfremmende tiltag. Det er et innovativt og sektornedbrydende projekt, der skal gøre det bedre at være patient og borger i Morsø Kommune. Det er kommunen og Region Nordjylland, der har indgået et partnerskab om Nye Veje.

Siden Nye veje blev etableret i 2018, har 22 projekter set dagens lys. Der er eksempelvis tale om projekter, der forebygger genindlæggelser, hjælper særligt sårbare borgere, sikrer et godt arbejdsliv for sundhedspersonale eller udruller nye digitale måder at gå til lægen på.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top