Nyt bybusnet træder i kraft i Thisted

Fra idag lanceres et nyt bybusnet i Thisted. Hensigten med ændringerne er at tilbyde et bybusnet, som tilgodeser flere borgere, uddannelsessteder og arbejdspladser i Thisted, end det var tilfældet tidligere.

Det nuværende bybusnet i Thisted by består af fire linjer, som betjener hvert sit område af byen, med varierende serviceniveau hen over dagen.

Med det nye net vil de fire oprindelige linjer, som betjente hvert sit område af byen, blive lagt sammen til to ringforbindelser, som begge får halvtimedrift i myldretiden, og timedrift i formiddagstimerne.

Kortet viser det nye bybusnet, samt de øvrige ruter, som betjener Thisted by.

Den nye linje 1 betjener Tingstrup, Tilsted og Dragsbæk, mens den nye linje 2 betjener området omkring sygehuset og gymnasiet, samt østbyen ved Sennelsvej, Lindevej og Fårtoftvej. Lerpyttervej betjenes af rute 312 og 314, samt på enkelte ture af en ny linje 3.

Ruter omlægges for at mindske gangafstand
For at opnå fordelene ved halvtimedriften i bybusnettet, vil nogle borgere få lidt længere afstand til stoppestederne, og rejsetiden vil blive forøget med op til 10 minutter på nogle rejserelationer.

For at mindske generne ved længere gangafstand, vil nogle af de øvrige buslinjer køre andre veje. Bl.a. vil rute 90 mod Hanstholm blive omlagt, så der mellem Højtoftevej og Ringvej køres ad Højager, Refsvej og Havrevej, ligesom rute 312 og 314 omlægges til at køre via Lerpyttervej.

De nye køreplaner kan findes på Rejseplanen samt på Nordjyllands Trafikselskabs’s hjemmeside, hvor der også er en beskrivelse af ændringerne. Du kan desuden møde én af Arrivas chauffører på Thisted Station mandag, tirsdag og onsdag i uge 33, i tidsrummet 6.30 – 9.30 og 13.00 – 17.00, hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål omkring det nye bybusnet.

FAKTA: Nyt bybusnet i Thisted

  • Mandag d. 10. august 2020 lanceret nyt bybusnet i Thisted.
  • Nuværende linje 1 og 4 lægges sammen til en ny linje 1, som betjener Tingstrup, Tilsted og Dragsbæk.
  • Nuværende linje 2 og 3 lægges sammen til en ny linje 2, som betjener området omkring sygehuset og gymnasiet, samt området omkring Sennelsvej, Lindevej og Fårtoftvej.
  • Lerpyttervej betjenes af rute 312 og 314, samt på enkelte ture af ny linje 3.
Forfatter

Related posts

Top