Nykøbing by og havn skal sikres mod stigende vandmængder

Nykøbing by og havn skal nu og i fremtiden sikres mod stigende vandmængder og stormflod.

Med en sikringshøjde på 2,25m vil en højvandsmur sikre mod de hyppige forekommende stormfloder og ligeledes sikre mod de historiske store stormflodshændelser som optræder med 100-150 års mellemrum.

Højvandsmuren skal, udover være et teknisk anlæg, også skabe merværdi og nye brugsmuligheder til havnearealet. Planen er, at indtænke multifunktionalitet i selve designet, så muren kan ses som et byrumsmøbel som inviterer til forskellige former for ophold.

Der er budgetteret med 700.000 kroner til højvandsmuren, men det forventes at opførelsen vil blive endnu dyrere. Den resterende del af udgiften skal søges fra en pulje der netop har til formål at kystsikre.

Udvalget for Teknik og Miljø behandler forslaget om en højvandsmur på et møde på onsdag.

Foto: Midlertidig højvandssikring under en storm i december 2015

Forfatter

Related posts

Top