Nye udviklingsmuligheder for campingpladser

Et nyt campingreglement der skal sikre danske camingpladser bedre udviklingsmuligheder er netop trådt i kraft.

Med det ny reglement åbnes der op for, at campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen kan opstille flere, større og højere hytter. Den øvre grænse for campinghytters størrelse øges fra 35 m2 til 45 m2. Grænsen for campinghytters maksimale højde hæves fra 4 m til 5 m. Den forholdsmæssige grænse for antal campinghytter per campingplads hæves fra 20 pct. til 40 pct. Ligeledes bliver det tidligere loft på maksimalt 60 hytter per campingplads ophævet.

Foto: Hanstholm Camping

– Jeg er rigtig glad for, at vi lemper reglerne for campinghytter på de danske campingpladser. Større hytter, flere hytter, højere hytter og mulighed for forbundne hytter giver campingpladserne mulighed for at opgradere, investere og udvikle deres pladser, siger Torsten Schack Pedersen der er medlem af Folketinget for Venstre.

Et tiltrængt løft
Campingpladserne får også mulighed for at skabe bedre rammer for eksempelvis større familier. De kan nu tilbyde alternative ferieboliger som højt placerede ferieboliger og sammenbyggede hytter.

Torsten Schack Pedersen. Foto: Katja Holm

Derudover bliver den forholdsmæssige grænse for antallet af enhedspladser på den enkelte campingplads, der kan bruges til vinteropbevaring og vintercampering, hævet fra 50 pct. til 70 pct. Det sikrer bedre muligheder for campering i vinterperioden.

– Campingerhvervet har ikke oplevet den samme positive udvikling som det øvrige turismeerhverv. Med de nye regler skaber vi mulighed for et løft for campingbranchen, og det er også et løft for turismen og til stor gavn for turismens stærke områder som Nord- og Vestjylland, siger Torsten Schack Pedersen.

Forfatter

Related posts

Top