Nye tiltag skal skabe bedre patientforløb på Mors

Nye tiltag skal skabe bedre patientforløb og lighed i sundhed for morsingboerne. De første udviklingsspor er nu valgt – det er dem, der skal være med til at flytte sundhedsvæsnets måder at arbejde på – så der kan skabes endnu bedre sammenhæng og værdi for borgeren i det tværgående patientforløb.

Visionære indsatser sættes i gang fra 2018
I sommeren 2017 fik Region Nordjylland af Sundheds- og Ældreministeriet lov til at afprøve nye former for organisering og ansættelsesvilkår, der kan tiltrække læger, og som samtidig kan give borgerne bedre sammenhængende forløb i deres skift mellem den praktiserende læge, hospital og kommune.

Projektet hedder Nye Veje og er et forsøgsprojekt, der løber over seks år.

Nye Veje blev skubbet i gang ved et Kick off seminar sidst i september, hvor ledere og medarbejdere fra Morsø Kommune, Regionshospital Nordjylland og regionens centraladministration kom med rigtig mange gode ideer til indsatser for Nye Veje. Disse ideer har regionen og kommunen nu gennemgået og har udvalgt de første indsatser, der sættes i gang i løbet af første kvartal næste år.

Her følger en beskrivelse af 4 af de 8 indsatser:

Omlægning af ambulante besøg til en digital løsning
I Nye Veje skal der prøves nye IT-løsninger af i forhold til borgerne i Morsø Kommune ud fra ønsket om at levere sundhed tæt på borgeren. Det vil indebære, at borgeren i mindre grad skal ud på lange køreture. Til en start bliver der i begyndelsen af det nye år afprøvet nye former for digitale løsninger, der kan erstatte ambulante besøg på relevante områder. Det kan fx være i forhold til kontroller.

Nye fagligheder i almen praksis
Ud fra et ønske om at sætte nye fagligheder i spil i almen praksis, etableres der et fysioterapeutisk tilbud i regionsklinikken i Øster Jølby til patienter med reumatologiske og ortopædkirurgiske lidelser (fx knæ og ryg).

Formålet er at afprøve opgaveflytning til andre faggrupper og sætte fokus på at bringe kompetencer fra Regionshospital Nordjylland i Thisted til almen praksis og dermed påvirke henvisningsmønstret til hospitalerne. Det skal samtidig undersøges, om en fysioterapeutisk vurdering af patienten kan øge kvaliteten i patientforløbene.

Samarbejde om de mest sårbare borgere i Morsø Kommune
I starten af det nye år sættes et analysearbejde i gang, der skal finde metoder til at opspore og iværksætte særlige tiltag over for sårbare borgere. I analysen skal der både ses på data, konkrete erfaringer fra Morsø Kommunes tilbud men også på erfaringer fra projekter i andre regioner og kommuner.

Familiens trivsel – barnets trivsel
Med udgangspunkt i sårbare familier sættes en helhedsorienteret indsats i gang – hvor der ses på hele familien. Indsatsen skal foregå på tværs af sektorer, og skal koble sig på de erfaringer, som Morsø Kommune får via det tre årige projekt ”Familiens trivsel – barnets trivsel”, der går i gang 1. januar 2018.

– Det er alt i alt nyt og visionært, og vi glæder os til sammen at sætte indsatserne i gang, for det siger sig selv, at det kun kan blive gode udviklingstakter for borgerne på Mors, siger regionsdirektør Svend Særkjær.

Det samme mener kommunaldirektør Rikke Würtz, der sidder i styregruppen for Nye Veje sammen med bl.a. regionsdirektøren.

– Det er fantastisk, at vi ganske snart begynder på det indledende arbejde, der skal skabe bedre sundhed og mere sammenhæng i patientforløbet for morsingboerne. Jeg er sikker på, at vi med Nye Veje også kommer til at sikre mere lighed for vores borgere, siger Rikke Würtz.

Andre indsatser for første kvartal 2018
De andre indsatser, der sættes i gang i første kvartal af 2018 er:

– Forebyggende oplysningstiltag i et tværsektorielt samarbejde.
– Delestillinger på lægeområdet.
– Regionsklinik Øster Jølby som uddannelsessted for studerende.
– Fælles kommunikation (foranalyse).

De andre ideer, der bl.a. blev indsamlet på Kick off seminaret for Nye Veje, vil projektgruppen løbende tage fat i og vurdere, når der skal udvælges nye indsatser i de kommende indsatsperioder. Det er planen, at der for hvert halve år skal sættes nye tiltag i gang.

Foto : Aalborg Universitet

Forfatter

Related posts

Top