Nye regler for kontakt mellem udlejer og lejer

Hvis ikke du har hørt om de nye regler for kommunikation mellem udlejer og lejer, kan det være en god ide at spidse ører. Lovændringen, der gør det lettere at kommunikere for lejer og udlejer har nemlig en del undtagelser.

Risiko for at overse vigtige ændringer i lejeforholdet
De nye regler betyder, at det ved årsskiftet er i orden at sende varslinger om huslejestigning, forbrugsregnskab m.m. via mail. Derfor er det ekstra vigtigt, at både udlejer og lejer husker at informere hinanden, hvis de skifter mail-adresse.

Hvis du ikke oplyser udlejer om dit mailskifte, og vedkommende sender dig en varsling om huslejestigning eller lignende til din gamle mail, er varslingen stadig gældende, også selvom du ikke har set mailen. Det skyldes at udlejer ikke kan vide, at du er holdt op med at bruge mailen.

Afsenders ansvar at sikre at e-mailen når frem
Skulle der være et tilfælde hvor en mail havner i spamfilteret, anses den ikke som modtaget. I sådan et tilfælde bærer afsender af mailen risikoen for, at meddelelsen ikke kommer frem. Generelt anbefaler Lejeloven.dk derfor, at du er opsøgende over for modparten, og ringer, hvis vedkommende ikke har givet svar fra sig indenfor et par dage. Sådan kan du hurtigt få afklaret om mailen er kommet frem.

Hvis digital kommunikation ikke er noget for dig, kan du stadig godt fravælge det. Dette skal dog ske med en måneds varsel.

Undtagelser hvor der stadig skal kommunikeres med post:
  • Hvis udlejer ønsker at opsige sin lejer. Dette gælder dog ikke, hvis udlejer selv bor i lejemålet, og fremlejer et værelse.
  • Ved lejers indsigelse mod udlejers opsigelse. Her er fremleje lejemål også undtaget.
  • Hvis udlejer sender rykkere på lejers manglende betaling af husleje.
  • Er udlejer og lejer ikke i besiddelse af hinandens mail-adresser, gælder reglerne om digital kommunikation ikke. Som loven forklarer det, skal der indgås en aftale om kommunikation med en bestemt mail-adresse.
  • Er du som lejer fritaget for at modtage Digital Post fra det offentlige, skal du gøre din udlejer opmærksom på det, hvorefter du er fritaget for digital kommunikation med udlejer. Udlejer har dog ret til at få dokumentation på dette.

Find flere informationer om lovændringen, og hvordan du juridisk er stillet i forhold til udlejer på Lejeloven.dk.

Pressefoto

Forfatter
Tags

Related posts

Top