Nye målere: Er dit vandforbrug også steget?

Flere thyboere giver på facebook udtryk for, at deres vandforbrug er steget markant efter de gamle målere er blevet udskiftet med nye – en enkelt nævner at hans forbrug er steget med ca. 75%.

Men det er ikke noget som Thisted Vand, der siden 2015 løbende har udskiftet de gamle målere til elektroniske målere, er bekendt med, fortæller administrerende direktør Helle Korsgaard.

– Der er ingen tendens til at salget er øget grundet skift fra mekaniske til elektroniske vandmålere, siger hun.

Vandsalget de seneste år ser således ud:

2013: 3.077.856 m3
2014: 3.139.404 m3
2015: 3.041.467 m3
2016: 3.117.073 m3
2017: 3.064.996 m3
2018: 3.267.098 m3

Det ekstra øgede forbrug i 2018 formodes primært at skyldes den varme tørre sommer. Herudover er der også en del industri, som anvender en del vand i produktionen.

Mange årsager til øget forbrug
Helle Korsgaard fortæller, at de der kan være mange årsager til øget forbrug og nævner eksempler som brud, fejl i installationer, børnene i husstanden er blevet teenagere, der er kommet flere personer i husstanden, anvendelse af havebassin og havevanding.

– Når kunderne henvender sig til os, har vi løbende en dialog med kunden omkring årsag og afhjælpning. Ofte er kunden ikke selv opmærksom på et evt. brud, før vi henvender os om øget forbrug.

– Vi håber kunder som oplever uregelmæssigheder i forbruget vil henvende sig til os.

Thisted Vand har i gennemsnit skiftet ca. 1.600 målere årligt i årene 2015-2018. Udskiftningen forventes færdig i løbet af et års tid.

Forfatter

Related posts

Top