Nye EU-projekter skal bane vej for fremtidig vækst i Nordjylland

EUC Nordvest er blevet partnerskole i to nye EU-Socialfondsprojekter, der skal medvirke til at sikre, at der bliver tilført mere faglært arbejdskraft til det lokale arbejdsmarked – nu og fremadrettet.

Begge projekters primære fokus er på STEM-området (Science, Technology, Engineering og Mathematics, red.), hvor efterspørgslen på kompetent arbejdskraft er særlig stor.

I projektet ’Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange’ er målgruppen unge på 8.-10. klassetrin samt FGU-elever (Forberedende Grunduddannelse, red.) Her er der tale om et projektet, der udspringer af de særlige udfordringer, som gør sig gældende i Nordjylland.

Det er de fire nordjyske uddannelsesinstitutioner; EUC Nord, Erhvervsskolerne Aars, AMU Nordjylland og EUC Nordvest, som samarbejder om projektet, der strækker sig over en tre-årig periode.

Fra ufaglært til faglært
Projektet ’Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst’ løber ligeledes over en treårig periode, og også her er det STEM-kompetencer, der er i fokus.

I dette projekt er målet at få etableret en mere sammenhængende uddannelsesindsats for voksne, hvor man gennem en mere ”håndholdt” indsats skal sikre, at flere ufaglærte løftes til faglært niveau gennem et formelt kompetenceløft. En udfordring, der ikke kun er gældende i Nordjylland, hvorfor aktørerne i dette projekt også tæller repræsenterer fra Region Midtjylland og Region Sjælland.

Tilsammen dækker de to projekter hele spektret fra skoleelever i 8. klasse til ufaglærte voksne, så det er samlet set en ganske bred målgruppe, der er i fokus i projekterne.

– Det kræver en målrettet og ambitiøs indsats, hvis vi skal sikre, at det nordjyske erhvervsliv har adgang til kvalificeret, faglært arbejdskraft både nu og i fremtiden. Med godkendelsen af de to projekter, er vi nu for alvor klar til at tage hul på opgaven, fortæller Jane Holm Vinther, der er pædagogisk konsulent og projektleder på EUC Nordvest.

Forfatter

Related posts

Top