Ny vejledning skal forhindre vold i skolen

Hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år, og hver fjerde lærer har været udsat for trusler. I efteråret 2017 tog undervisningsministeren derfor initiativ til at dæmme op for problemet. Første skridt er en ny vejledning.

Den nye vejledning skal være med til at sætte fokus på vold og trusler på skolerne, men den skal også give skolerne viden om, hvordan de kan arbejde med at forebygge og ikke mindst håndtere, når der er elever, der er enten truer eller slår en underviser.

Systematisk indsats
Noget af det vejledningen lægger vægt på er, at skolerne arbejder systematisk med indsatsen mod vold og trusler, både i forbindelse med den forebyggende indsats, i forbindelsen med håndteringen af konkrete episoder og i forbindelse med det opfølgende arbejde.

– Det er helt uacceptabelt, at så mange lærere har oplevet trusler eller vold på nær hold i deres arbejdsliv. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være forbundet med frygt for fysiske overgreb at tage på arbejde. Derfor styrker vi nu vejledningen for skolerne, så de bliver bedre til at håndtere den slags situationer. Jeg vil også se på, om det er nødvendigt at ændre de regler, vi har i dag, hvis det kan gøre forholdene på skolerne bedre, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Som et led i indsatsen er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af andre ministerier, fagforeninger og organisationer, som har bidraget til at kvalificere vejledningsmaterialet. Arbejdsgruppen skal også vurdere mulighederne for en bedre forebyggende indsats, og ministeren vil samtidigt se nærmere på, om der er behov at ændre gældende regler og lovgivning. Som en anden del af indsatsen bliver der i foråret offentliggjort en dybdegående undersøgelse af problemet med vold og trusler i skolen.

Foto : Folketinget

Forfatter

Related posts

Top