Ny ungepolitik garant for et inspirerende ungdomsliv

Indsamling af spirende idéer og dyrkelse af kreative vækstlag.

Det er nogle af nøgleordene, når Frontløberne under årets Kulturmødet Mors sparker en proces i gang, der skal føre til en ny ungepolitik i Morsø Kommune. Frontløberne er et kulturelt iværksættermiljø med base i Aarhus.

Den tidligere kommunalbestyrelse i Morsø Kommune vedtog i foråret 2017 i forbindelse med organisationsændringer, at der skal ekstra fokus på unge i alderen 13 år til 25 år. Den nye kommunale ungepolitik skal bl.a. beskrive de unges behov samt de kommunale rammer, der giver unge mulighed for at komme til orde.

– Det er vigtigt, at der i processen med udarbejdelsen af en ny kommunal ungepolitik er mulighed for, at så mange unge som muligt kommer til orde og formulerer, hvad der betyder noget for dem, siger Tore Müller (S), formand for Børne- og Kulturudvalget og den nedsatte politiske styregruppe.

– Vi skal bevare og udbygge et kultur- og fritidsliv, der medtænker alle unge, siger han.

Workshop under Kulturmødet
En enig politisk styregruppe har derfor netop udvalgt Frontløberne blandt fem tilbudsgivere i alt. Styregruppen består af samtlige udvalgsformænd og direktører og er dermed både tværpolitisk og tværforvaltningsmæssigt forankret.

– Frontløberne har en stor viden om, hvordan man bedst muligt inddrager de unge og lægger stor vægt på samskabelse. Vi ønsker en proces, hvor vi møder de unge ansigt til ansigt, siger Tore Müller.

Første kick off sker med en åben workshop under Kulturmødet Mors i Nykøbing, der i år finder sted fra torsdag den 23. august til lørdag den 25. august.

Den inddragende proces byder bl.a. også på en idébus, der skal besøge uddannelses-institutioner, indsamling af perspektiver på hverdagslivet via kameraer og den sociale medie Instagram samt workshops med unge, hvor tematikkerne i politikken udfoldes.

– Vi er optaget af at udarbejde en ungepolitik, der medvirker til, at Morsø Kommune er fremtidens kommune for unge, siger Tore Müller.

Den endelig rapport præsenteres for kommunalbestyrelsen i slutningen af året, hvorefter den ny ungepolitik vedtages med ekstraordinært fokus på udvalgte temaer.

Den nye ungepolitik forventes klar til politisk behandling i løbet af foråret 2019

Forfatter

Related posts

Top