Ny sø i Tingstrup forsinkes

Det bliver nødvendigt at gennemføre en ny udbudsrunde for etableringen af Tingstrup Sø, og derfor bliver den nye sø forsinket.

– De tilbud, der kom i den første udbudsrunde, ligger lagt over det beløb, der er budgetteret med til udgravning af søen, siger Kaj Kirk (DF), formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik til Thisted Dagblad.

Tingstrup Sø bliver et bynært rekreativt område. Den er del af et klimasikringsprojekt og vil bidrage til at mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Den nye udbudsrunde ventes gennemført i foråret næste år, og forventningen er, at søen er etableret i 2018.

Foto : TV MidtVest

Forfatter

Related posts

Top