Ny rapport giver dødsstødet til landbrug ved Limfjorden

Nogle steder omkring Limfjorden skal mindst halvdelen af landbrugsarealet tages ud af drift, hvis målene i Vandområdeplanerne skal nås. Det viser en ny rapport fra Seges, som en række en række landboforeninger og familielandbrug står bag.

Det skriver Landbrugsavisen.

Hjarbæk Fjord-oplandet er især meget hårdt ramt. Reduktionskravene her svarer til, at den landbrugsbetingede kvælstofudledning skal reduceres med 23 procent inden 2021 og med hele 68 procent i alt.

Hele Lovns Bredning og Skive Fjord bliver også hårdt ramt med udtagning af mindst ligeså meget jord som ved Norsminde Fjord, er konklusionen i rapporten. Resten af det store Limfjordsopland på 340.000 hektar går ikke ram forbi. Her skal der ligeledes reduceres kraftigt i kvælstofudledningen.

– Det er rigtig, rigtig meget jord, der skal tages ud omkring Limfjorden. Mindst ligeså store procentdele som ved Norsminde Fjord, siger landskonsulent hos Seges, Søren Kolind Hvid.

Landboforeninger og familielandbrug omkring Limfjorden er gået sammen om at få udarbejdet rapporten, og de har nu i samlet flok lagt en strategi for, hvordan situationen skal håndteres.

Gruppen foreslår, at Regeringen anvender undtagelsesreglen, der kan tages i brug, når et EU-lovforslag viser sig at blive for dyrt samfundsøkonomisk set.

Foto : EUC NordVest

Forfatter

Related posts

Top