Ny praksis efter dom i sag om ulovlig sommerhusudlejning

Ægtepar får konfiskeret 350.000 kr. efter ulovlig erhvervsmæssig sommerhusudlejning.

Vestre Landsret har kendt et midtjysk ægtepar skyldig i ulovlig udlejning af fire sommerhuse, der i en 16-måneders periode har været udlejet erhvervsmæssigt uden Naturstyrelsens tilladelse.

Dommen er nyskabende, idet der ikke hidtil har været praksis for konfiskation i denne type sager.

– Jeg er meget tilfreds med dommen, der betyder, at det ikke længere økonomisk kan betale sig at overtræde sommerhusloven, siger Annette Nørby, specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Bøde og konfiskation af indtægt
Ægteparret blev hver især idømt en bøde på 40.000 kr. og derudover blev der samlet konfiskeret et udbytte ved udlejningen på 350.000 kr.

Retten fastsatte ægteparrets fortjeneste ved den ulovlige sommerhusudlejning med udgangspunkt i en opgørelse af lejeindtægter, der var udarbejdet af udlejningsbureauet. Herfra blev trukket et skønsmæssigt beløb til udgifter ved den ulovlige udlejning.

Forfatter

Related posts

Top