Ny model for ambulanceberedskabet i regionen

Fra 2022 bliver Region Nordjyllands ambulanceberedskab ændret.

I forbindelse med udløbet af kontrakten med Falck Danmark A/S, har Regionsrådet besluttet, at den nye kontrakt skal indeholde nye og andre betingelser for ambulancekørslen.

Derfor skal der nu gennemføres et nyt udbud – og forud for dette har Regionsrådet vedtaget en række principielle og politiske beslutninger om rammerne for den fremtidige drift, der altså snart skal udbydes til private leverandører.

– Vi har besluttet, at vi går væk fra vores nuværende model, der forsimplet går ud på, at leverandøren, altså lige nu Falck, selv har bestemt placeringen af baser og fastlagt antallet af ambulancer, men så til gengæld har forpligtet sig til at overholde nogle responstider fastlagt af regionen. Fremover skal regionen selv disponere over og bestemme antallet ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne, siger regionrådsformand, Ulla Astman (S).

Udover at regionen altså går over til en såkaldt beredskabsmodel fremfor en responstidsmodel, så er det også besluttet, at ambulanceberedskabet geografisk skal udbydes til de private leverandører i fire områder og dermed i fire delaftaler.

– Vi øger konkurrencen, når vi opdeler ambulanceberedskabet i fire aftaler. Det gør det mere attraktivt for nye aktører, at byde ind på opgaven. Samtidig har man haft gode erfaringer med opdelingen i andre regioner, der har kørt efter den model som vi nu får – altså den såkaldte beredskabsmodel, siger Ulla Astman.

Regionsrådsformanden er tilfreds med, at den nye model øger konkurrencen, men også med at det giver bedre mulighed for tilpasning af beredskabet i takt med at aktiviteten løbende ændrer sig og samtidig giver det også økonomisk mening.

Foto: Line Bloch Klostergaard

Forfatter

Related posts

Top