Ny lysafmærkning klar på Testcentret i Østerild

Den nye lysafmærkning ved vindmølletestcentret i Østerild bestående af lavintensive røde lys er nu installeret og klar til brug.

DTU Vindenergi fik i februar 2017 dispensation til at radarstyre lysafmærkningen ved Østerild Nationalt Testcenter for store vindmøller, med blinkende, højintensive hvide lyse om natten. Det betyder, at de hvide hindringslys fremadrettet kun vil være tændt efter mørkets frembrud, hvis der er fly inden for en radius af 5.500 meter fra testcenteret.

Der er endvidere i henhold til de stillede krav blevet installeret lavintensive røde lys, der skal være tændt hele døgnet som supplement til de hvide lysafmærkninger, der stadig skal være tændt i dagtimerne. De lavintensive røde hindringslys er blevet installeret på masterne i tre niveauer svarende til niveauerne for de hvide højintensive lys.

Det er den danske teknologivirksomhed Terma, som har udviklet og installeret radarstyringen af lysafmærkningen på vindmøllerne i Østerild.

– Tilladelsen til at anvende radarstyring ved lysafmærkning på Testcenter Østerild har stor betydning for Termas muligheder for at eksportere teknologien, siger Lars Nørregaard, ingeniør hos Terma.

Viceinstitutdirektør på DTU Vindenergi, Peter Hjuler Jensen, glæder sig, at en løsning nu er på plads:

– jeg glæder mig over, at vi nu går i drift efter en meget lang periode med ansøgning om tilladelse til at bruge radarteknologien, opbygning og indkøring af anlægget. Nu er vi gået i automatisk drift og glæder os til at få erfaringer med teknologien, der forhåbentlig er til gavn for naboerne og kan bidrage positivt til den videre anvendelse, siger han.

Tilladelsen er midlertidig og gælder fra 1. februar 2017 til og med d. 31. januar 2022.

Forfatter

Related posts

Top