Ny luft til kommunalbestyrelsen i Thy

Af Povl Bojer
Kandidat for Liberal Alliance i Thisted Kommune 

Thisted Kommune har brug for en samarbejdende KB.

Alle er vist klar over, at der er for mange ”grøfter” i den nuværende KB og at det modvirker et konstruktiv samarbejde til ugunst for borgerne.

Der dyrkes blå grøft contra rød. Der er tydelige personstridigheder i flere partigrupper. Der er aldrig opnået ”fred” efter konstitueringen, hvor de blå satte sig på magten.

Det dårlige klima må ikke fortsætte i den nye kommunalbestyrelse. De nyvalgte må dyrke gensidig respekt. Afgørelser og beslutninger skal være præget af godt købmandskab, fornuft og med respekt for svage grupper og mindretal.

En sådan ændring er betinget af, at de som sidder på magten i dag, i det omfang de måtte blive genvalgt, fuldstændig ændrer indstilling og tilgang. Det tvivler jeg imidlertid på, at de vil være i stand til. Derfor vil det være godt med helt nye ydmyge folk på formandsposterne. Og her må vælgerne først og fremmest gøre deres indflydelse gældende på valgdagen den 21. november.

Pladserne om det runde bord er i dag fordelt således, at konstitueringsflertallet sider ”øverst” i rækkefølge, borgmesterparti, flest personlige stemmer, største parti først og flest personlige stemmer. Dernæst de partier, som ikke var en del af flertallet ”nederst” partimæssig, igen med størst først og flest personlige stemmer først.

Så er grøfterne jo gravet og hierarkiet tydeligt.

Men i KB har alle én stemme, uanset hvilken post eller plads man måtte sidde på.

Til fremme for ny luft om det runde bord, vil jeg som noget af det første foreslå, at de bløde stole i mødelokalet fordeles med byrådets formand i midten som nu og øvrige 26 pladser fordelt ved lodtrækning.

Foto : Bæredygtigt Landbrug

 

 

Forfatter

Related posts

Top