Ny ledelse på Sydmors Skole og Børnehus

Sydmors Skole & Børnehus har fået ny ledelse fra og med i dag.

Det drejer sig om konstitueret skoleleder Tenna Bilstrup, der gennem flere år har været afdelingsleder på Dueholmskolen og konstitueret viceinspektør Søren Østergaard, der indtil i dag har været lærer samme sted. Søren Østergaard færdiggør for øjeblikket en lederuddannelse med afslutning i foråret 2015.

Konstitueringerne er foretaget med baggrund i en sygemelding fra skoleleder Per Kloster, sammenholdt med at viceinspektør Brian Larsen har valgt at søge nye udfordringer som afdelingsleder på Dueholmskolen og at SFO-leder Inger Clausen har valgt at fratræde sin stilling med virkning fra den 4. december 2014.

Ledelsesopgaven i forhold til SFO varetages indtil videre af leder af Børnehuset Gitte Rumpelthiin.

Skolens bestyrelse og personale er orienteret særskilt.

Forfatter

Related posts

Top