Ny højskole er ikke knyttet til Thy-Mors HF & VUC

Ideen til en højskole i Thy er opstået hos enkeltpersoner på Thy-Mors HF & VUC og har som sådan ikke noget direkte med skolen af gøre.

Sådan lyder det fra Rektor Jens Otto Madsen, der samtidigt fortæller, at der er etableret en idégruppe med et bredt fundament, bestående af Knud Holch Andersen, Finn Jorsal, Poul Erik Skov, Erik Dose Hvid, Mette Gadegaard og Jens Otto Madsen.

– Denne gruppe arbejder på at få etableret et grundlag til en stiftende generalforsamling, herunder et værdigrundlag. Samtidig arbejdes der med at undersøge mulighederne for at Hanstholm Rådhus kan danne rammen for højskolen, og hvilken økonomi der er forbundet med en sådan løsning, fortæller Jens Otto Madsen.

Gruppen indkalder til orienteringsmøde torsdag d. 1. oktober, kl. 19.30 i Plantagehuset.

Den stiftende generalforsamling er planlagt til torsdag d. 5. november kl. 19.30, stedet er endnu ikke bestemt.

– Højskolens økonomi og Thy-Mors HF & VUC’s økonomi er to seperate økonomier, og har intet med hinanden at gøre. Det er kun højskolen selv, som en kommende juridisk enhed, der er ansvarlig for skolens økonomi, påpeger Jens Otto Madsen.

Forfatter

Related posts

Top