Ny havnepromenade i Nykøbing

Nykøbing Havn skal forskønnes og bliver del af en promenade, som på sigt naturligt vil sammenbinde Fasanvej og Ørodde. Forløbet vil gøre det lettere at færdes for alle gående og kørestolsbrugere. Arbejdet er i gået gang på strækningen ved Jens Juhls Kaj, og første etape forventes at være færdig til sommer. 

– Det bliver et sted med liv og bevægelse, og noget der kan være med til at gøre Mors endnu mere attraktivt. Den nye promenade samler området og giver bedre muligheder for en tur langs havnen og vandet, siger Meiner Nørgaard, formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

Den første del af strækningen går fra Nykøbing Havn og hen til Jens Juhls Kaj. På længere sigt vil der blive skabt en sammenhængende promenade i Nykøbing, som vil også vil forbinde Fasanvej og Ørodde. Det vil foregå over flere etaper.

Havnen klar til sommer
Maskiner og medarbejdere er gået i gang med første del af planen på strækningen ved Jens Juhls Kaj. Dette arbejde forventes at være færdigt til sommer. Der kommer både ny belægning af brosten og granitbelægning på stien fra Strandvejen til havnebassinet. Derudover vil komme ny belysning op langs stien.

– Havnen vil stå flot og klar til sommersæsonen. Det bliver en forskønnelse af området, som mange vil få glæde af. Med stien af granit, er der også taget højde for at det bliver lettere at trille med en barnevogn og køre i kørestol. Jeg tror, at det bliver et sted, borgerne vil tage til sig og også vise frem til besøgende, fortæller Meiner Nørgaard.

Genbrug er en del af planen
Brostenene, som bliver en del af belægningen på havnen, er genbrug. De har tidligere været en del af havnen i Nykøbing, men blev taget op og lagt på depot for nogle år siden.

– Med genbrug af de klassiske brosten, kan vi dels skabe et hyggeligt miljø og spare lidt på de samlede udgifter, fortæller Meiner Nørgaard.

Arbejdet på havnen og den sammenhængende promenade fra Fasanvej til Ørodde er en del af masterplanen for Nykøbing. Der kan endnu ikke sættes en dato på den samlede plan, da det blandt andet afhænger af den samlede politiske enighed om de kommende etaper.

Forfatter

Related posts

Top