Ny guide skal gøre det lettere af fange fisk i Limfjorden

Med  ”Lystfiskeri i Limfjorden – en guide til havørredfiskeri” bliver man godt klædt godt på til at gå på opdagelse langs Limfjordens smukke kyster.

Limfjorden er som skabt til lystfiskeri, men det er der ikke mange der ved.  En stjernerække af Danmarks bedste havørred‐åer forsyner fjorden med et stort antal fisk. Du kan fange fisk overalt i fjorden og den nye lystfiskerguide hjælper dig til at vælge den rette fiskeplads og strategi afhængig af årstid og vejrforhold.

– Det er med stor glæde, at vi udgiver denne guide til lystfiskeri i Limfjorden. Den henvender sig både til nybegyndere og garvede lystfiskere, og vi håber og tror, at den kan hjælpe mange til gode fiskeoplevelser ved vores smukke fjord. i ønsker at fjordens og vandløbenes naturgivne potentiale skal forvaltes bæredygtigt til gavn for miljøet, de, der færdes i den, og for
lokal vækst, siger formand for Limfjordsrådet og fortsætter.

Limfjordsrådet og de 18 kommuner i Limfjordens opland står bag en lang række miljøtiltag til gavn for fjorden. Der er lavet, og der laves fortsat, en lang række tiltag, som har til formål at sikre en fjord i balance. En ren og bæredygtig fjord.

– Vi er utrolig glade for den nye lystfiskerguide. Vi har rigtig mange lystfiskere, der efterspørger information om fiskeriet i Limfjorden. Da fiskeriet efter havørreder er bedst i forårs‐ og efterårsmånederne, ser vi et stort potentiale for udvide sæsonen – både for os selv, men også for vores aktører i lokalområdet, fortæller Bente Kristensen der er  Turistchef på Morsø Turistbureau.

FAKTA:
Projekt Havørred Limfjorden er igangsat af Limfjordsrådet og finansieres af de 10 limfjordskommuner.

Projektet går ud på at skabe synergi mellem miljø og turisme og udvikle bæredygtigt lystfiskeri i Limfjorden. Guiden vil kunne købes på lokale turistkontorer i Nordjylland, boghandlere og i de fleste fiskegrejsbutikker i Limfjordsoplandet. Guiden koster 100 kr.

Læs mere om Limfjordsrådets arbejde på www.limfjordsraadet.dk eller om projektet og fiskepladserne på www.havorredlimfjorden.dk

Forfatter

Related posts

Top