Ny aftale om læger i yderområderne får kritik

En af de vigtigste opgaver for en sundhedsminister er at sikre, at der er god adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet i alle dele af landet.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som i dag på regeringens vegne har forhandlet en aftale på plads med ordførerne fra de øvrige partier i Folketinget. Aftalen følger op på Lægedækningsudvalgets anbefalinger, som blev præsenteret for knap tre uger siden.

– Vi er nødt til at tage fat med samme, for det må ikke være sådan, at man i et lille land som Danmark ikke kan regne med at have adgang til en læge, i det område man bor. Det skaber en utryghed og en ulighed i sundhed på tværs af landet, som simpelthen ikke er rimelig, og den skal vi i fællesskab komme til livs, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sundhedsministeren er derfor tilfreds med, at samtlige partier bakker op om de elementer, som regeringen vil gå videre med i form af lovændringer.

Regionerne kan drive klinikker i over fire år
Med aftalen er partierne bl.a. blevet enige om at give regionerne mulighed for at drive klinikker med regionsansatte læger i mere end 4 år ad gangen, og åbne op for, at læger kan købe ekstra ydernumre direkte af hinanden.

– Med aftalen i dag er vi kommet et vigtigt stykke af vejen. Første skridt var at få udvalgets bud på løsninger, og det næste skridt var at få partierne i Folketinget til at give opbakning til de lovændringer, der er behov for. Men udfordringerne med lægedækningen er langt fra løst med det. Vi skal gerne realisere flere af udvalgets anbefalinger, hvis det skal rykke noget, siger Ellen Trane Nørby og tilføjer:

– Det kræver, at alle er med til at løfte, og derfor vil jeg gerne appellere til, at regionerne, kommunerne, private aktører, PLO, Lægeforeningen og andre relevante aktører spiller med, for kun i fællesskab kan vi bekæmpe problemerne med manglende lægedækning flere steder i landet.

Dansk Erhverv er langt fra tilfredse
I Dansk Erhverv mener man, at den nye aftale bare er mere af den gamle og ikke løser problemerne med manglende læger i yderområderne.

– Det væsentligste element i aftalen er, at regionerne i øget omfang får lov til at drive lægeklinkker. Man fastholder den nuværende model. Det bliver i vores optik bare mere af det samme. Det løser ikke problemet, at give lægerne mere i løn. Hvis man i stedet inddrog private aktører mere, så ville det give mere fleksibilitet og muligheden for at gøre op med en rigid tilgang til tingene og lade forskelle lægefaglige grupper samarbejde om at løse de forskellige opgaver. Vi ved, at de private står klar til at løse opgaven. På den baggrund er det positivt, at aftalen indeholder en forsøgsordning, hvor både offentlige og private aktører kan indgå i løsninger af akutte lægedækningsproblemer, siger Katrina Feilberg Schouenborg, sundhedspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

 

Forfatter

Related posts

Top