Nu tager flere mænd end kvinder kunstig sol

I 2008 gik 25 pct. af danskerne i solarium, og dengang var der over dobbelt så mange kvinder som mænd, der var solariebrugere. Men nu er billedet vendt om.

Andelen af kvindelige solariebrugere faldt sidste år til 12 pct., mens 15 pct. af mændene tog kunstig sol.

Det fremgår af rapporten ‘Danskernes solarievaner 2018’, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne står bag.

I Solkampagnens arbejde for at få danskerne til at slukke solariet har kvinderne indtil nu været den primære målgruppe.Men de nye tal understreger, at det er vigtigt at gøre en ekstra indsats for også at få mændene med.

Rapporten viser også, at hele 41 pct. af de nuværende eller tidligere solariebrugere var under 18 år, første gang de gik i solarium.

Når unge solariebrugere får modermærkekræft, før de fylder 30 år, skyldes det i tre ud af fire tilfælde solariebrug. Hvert år konstateres mere end 2.300 nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark, og 285 dør hvert år af sygdommen.

Foto: Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden’s solkampagne

Forfatter

Related posts

Top