Nu søger Thisted Kommune en musikterapeut til demens-området

Thisted Kommune blev landskendt da man kørte et forsøg med musikterapi for demnte på Vibedal Plejecenter.

Og selvom alt tydede på, at det succesfulde projektet ikke ville fortsætte, så besluttede et bredt flertal i byrådet at bevilge 800.000 til et musikforløb. Pengene skal fordeles over de næste 4 år, og musikterapien er øremærket kommunens demente borgere.

Nu har Thisted Kommune slået en nyoprettet stilling som musikterapeut op.

– Musikterapeuten skal indledningsvist arbejde med borgerne på vores forskellige demensafsnit, hvorfor du vil komme til at arbejde med borgere med demens i forskellige stadier, står der i opslaget.

Mulighed for medindflydelse
Da stillingen er nyoprettet vil den kommende musikterapeut selv skulle være med til at forme arbejdet med musikterapi i Thisted Kommune i samarbejde med Sundheds- og Ældreafdelingen samt lederne på demensafsnittene.

Musikterapien vil indledningsvist foregå på demensafsnittene på plejecentrene Fjordglimt i Sennels, Sct. Thøgersgaard i Vestervig samt Vibedal Plejecenter i Thisted.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og er som udgangspunkt en 3-årig ansættelse, med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er 15-20 timer/uge.

Se jobopslaget, og hvordan du søger, HER.

Forfatter

Related posts

Top