Nu kører regionen selv akutbilerne

Region Nordjylland har nu overtaget ansvaret for driften af akutbiler, paramedicinerbiler og akutlægebiler i regionen.

Der er tale om 2 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler og 2 akutbiler med baser i bl.a. Aalborg, Hjørring, og Thisted.

Med den nye aftale, kan regionens nyansatte paramedicinere og ambulancebehandlere se frem til at tage del i arbejdet med at udvikle det akutte setup i regionen.

– Vi har fra politisk side fulgt processen tæt. Vi vil gerne sikre, at nordjyderne får rette hjælp hurtigst muligt. Med det nye setup kan vi sikre en bedre synergi i hele det akutte forløb. De regionsansatte paramedicinere har en masse sundhedsfaglige kompetencer, som eksempelvis allerede er bragt i spil ved hospitalernes akutmodtagelser, siger Mogens Ove Madsen, der er formand for Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland.

Foto: Region Nordjylland

Det blev politisk besluttet i Regionsrådet i efteråret 2018, at Den Præhospitale Virksomhed skulle overtage al drift af bilerne og personalet hertil.

Den regionale drift af de øvrige præhospitale enheder forventes at udgøre 27,6 mio. kr. om året.

Driften af ambulanceberedskabet og den liggende patienttransport vil fortsat blive løst af Falck Danmark A/S.

Fakta:
– Akutlægebilen er bemandet med en akutlæge, der er narkose-speciallæge, og en lægebilsassistent, der er uddannet paramediciner eller ambulancebehandler.

– Paramedicinerbilen er bemandet med en paramediciner, som på egen hånd kan udføre avanceret behandling af patienter, der eksempelvis lider af åndenød, kredsløbsproblemer, hjertestop eller bevidstløshed.

– Akutbilen er bemandet med en ambulancebehandler, der er videreuddannet af regionen og derfor har kompetencer til at behandle syge og tilskadekomne på egen hånd. Akutredderen kan yde livsreddende førstehjælp og smertebehandling, indtil ambulancen ankommer.

Foto: Region Nordjylland

 

Forfatter

Related posts

Top