Nu kan selvstændige søge om sygedagpenge trods afslag

Coronasituationen har været hård ved store dele af erhvervslivet, og derfor har Folketinget nu stemt flere forskellige hjælpepakker og særlove igennem.

Én af dem handler om selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge.

Den giver selvstændige erhvervsdrivende ret til at genansøge om sygedagpenge, hvis de har fået afslag i perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. august 2020 på grund af det såkaldte beskæftigelseskrav. Det skriver Thisted Kommune på sin hjemmeside.

Fraviger fra de normale regler
Normalt fungerer det sådan, at selvstændige erhvervsdrivende kun kan få sygedagpenge, hvis de kan dokumentere, at de har arbejdet i en tilstrækkelig grad i virksomheden i en bestemt periode.

Kravene lyder normalt, at den selvstændige erhvervsdrivende i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i et væsentligt omfang – også den seneste måned før fraværet.

Et væsentligt omfang vil sige, at man skal have haft en ugentlig arbejdstid på mindst 18,5 timer.

Men på grund af situationen med coronavirus har Folketingets partier altså valgt at fravige disse regler.

Der skal heller ikke fremlægges dokumentation for, at ens virksomhed har oplevet ordrenedgang eller lukning på grund af situationen med covid-19.

– Du skal dog have dokumentation for din sygdoms karakter og omfanget af fraværet, skriver kommunen.

Alle genansøgninger om sygedagpenge vil være med tilbagevirkende kraft.

– Det betyder, at du i princippet kan få udbetalt sygedagpenge helt tilbage til den 1. marts 2020, hvis du kan bevise, at du har været fraværende i perioden på grund af sygdom.

Særloven er tidsbegrænset, og retten til at genansøge om sygedagpenge udløber den 1. november.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top