Nu kan der søges midler fra Landdistriktspuljen

Erhvervsminister Simon Kollerup åbner nu for nye ansøgninger til Landdistriktspuljen for grønne projekter.

I alt er der tale om 10 millioner kroner til projekter inden for temaet ”Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne”. Mere præcist:

  • 1,4 mio. kr. til forsknings- og informationsprojekter
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 6,1 mio. kr. til forsøgsprojekter.

– En af mine vigtigste opgaver som erhvervsminister er at støtte op om den grønne omstilling og sikre de bedste betingelser for udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger. Kan vi gøre det på en måde, så det også skaber udvikling og aktiviteter for den halvdel af befolkningen, der bor uden for de større byer, så er der for mig at se dobbelt gevinst, udtaler Erhvervsminister Simon Kollerup og fortsætter:

– De små lokalsamfund har før bevist, at de med blandt andet stærkt sammenhold og støtte kan trække deres lokalområde i en mere grøn og bæredygtig retning.

I december 2019 fik 15 forsøgsprojekter i landdistrikterne i alt 5,2 millioner kroner i støtte til at fremme den grønne udvikling i landdistrikterne.

Blandt de støttede projekter var blandt andet foreningen Hannik som fik 322.500 kroner i støtte til projektet ”Udvikling af prototyper for bæredygtige energi- og ressourceanvendelse”. Foreningen vil i samarbejde med erhvervslivet og ildsjæle udvikle en energiproduktion, som bliver tænkt sammen med varmeproduktion, køling og anvendelse af regnvand.

Derudover blev projekt ”Udstillingen Vand uden grænser”, som skal skabe viden om klimaudfordringerne og sætte fokus på at sikre de vestjyske værdier mod at blive ødelagt af voldsomme vejrhændelser, i Lemvig støttet.Projektet fik tilsagn om støtte på 500.000 kr.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens forårsrunde skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 3. april kl. 12.00. Du kan finde de forskellige ansøgningsskemaer HER.

LÆS OGSÅ:

STRANDET vinder Landdistriktsprisen 2019

Foto: Keld Navntoft

Forfatter

Related posts

Top