Nu dannes Visionsgruppen Agger, Krik og Vestervig

Både Agger, Krik og Vestervig har de senere år været igennem en større udvikling – og tilbage i oktober mødtes borgere, foreninger og virksomheder, for at lave en strategi for udviklingen af området.

Med støtte fra Thisted kommune, afholdte styregruppen tilbage i Marts et visionsseminar i Vestervig Aktivitetscenter for alle borgere i området. Mødet blev ledet af Jeanette Lund, der har udarbejdet en slutrapport som projektgruppen nu arbejder videre på.

– Det har været vigtigt for os at vise at vi ikke blot holder endnu et møde, men at vi tager borgerne alvorligt og påbegynder arbejdet med at få tingene sat i gang, siger Jesper R. Hansen, Agger Havn Feriecenter.

Projektgruppen har derfor kategoriseret forslagene og påbegyndt de vigtigste, men også nogle opgaver der hurtigt kunne blive igangsat. Fjordbadet i Krik, har fået en klar første prioritet, hvor Forslaget om en bedre koordinering af aktiviteter i området, Samarbejde med Thyborøn – herunder billigere overfart, især for cyklister, at danne en vandresti fra Krik til Agger og at involvere skoleklasser i en innovativ tankegang om området er projekter der er sat i gang.

Stiftende generalforsamling
Arbejdstøjet er taget på og samarbejdet er så godt at projektgruppen har valgt at stifte en forening, da foreningen vil stå stærkt i den sydlige del af Thy og sammen kan have fokus på at højne områdets muligheder.

Derfor inviteres alle til ​stiftende generalforsamling lørdag den 17. juni 2017 kl. 10-12​ i Kulhuset i Krik.

FAKTA:

Projektgruppen
Projektgruppen har nedsat en projektgruppe som består af repræsentanter fra Agger Beboerforening, Krik og Omegns Beboerforening, Vestervig Håndværker- og Borgerforening, Agger Havn Feriecenter, Agger Athlon og Krik Vig Camping.

Formål
“At udarbejde en sammenhængende plan for videreudvikling af den sydlige del af Nationalpark Thy – Agger, Krik og Vestervig, indeholdende visioner og idéer med fokus på friluftsliv og fritidsaktiviteter.

Formålet er at styrke områdets stedbundne kvaliteter – friluftsmæssigt, kulturelt, bosætnings-, turisme- og erhvervsmæssigt.

Benyttelse af naturen skal tage hensyn til områdets særkende og samtidig beskytte områdets unikke natur.”

Foto : Agger Athlon

Forfatter

Related posts

Top