Nu bliver taksterne med tog og bus enklere

De vestdanske trafikselskaber og togoperatører er blevet enige om en reform af takstsystemet i Vestdanmark. Reformen indebærer, at kunderne får væsentligt mere enkle og gennemskuelige priser i den kollektive trafik i Jylland og på Fyn. Med reformen i Vestdanmark er der nu fundet en løsning på en harmonisering af taksterne i hele landet.

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne kritiserede i august sidste år, at kunderne bliver mødt af en kompliceret pris- og rabatstruktur i den kollektive trafik. På det tidspunkt havde trafikselskaberne og togoperatørerne, som har kompetencen til at fastsætte taksterne, gennem flere år arbejdet med at forenkle prisstrukturerne til gavn for kunderne uden at nå til enighed.

Vink med en vognstang
På baggrund af Statsrevisorernes kritik gjorde transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt det klart over for trafikvirksomhederne, at de havde en uløst opgave. Movia fik til opgave at finde en løsning for Sjælland, mens trafikselskaberne og togoperatørerne i Vestdanmark allerede var i gang med at arbejde på en løsning for Jylland og Fyn.

I december 2015 lykkedes det trafikselskabet Movia at finde en forenklet model for takstsystemet øst for Storebælt, som DSB og Metroselskabet kunne bakke op om. Og nu er det også lykkedes de fire trafikselskaber og to togoperatører at finde en løsning for Vestdanmark.

I Vestdanmark har opgaven været mere kompleks end på Sjælland, da der er tale om et større område med flere forskellige aktører og prisniveauer. Det er dog lykkedes at finde en model, som er provenuneutral for alle involverede parter, og som indebærer, at langt størstedelen af kunderne enten får et prisfald eller oplever stort set samme pris for deres rejse.

Bred politisk opbakning
Transportordførerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, SF og Alternativet bakker op om reformen i Vestdanmark.

Næste skridt bliver, at reformerne i Øst- og Vestdanmark nu skal implementeres. På Sjælland er der lagt en implementeringsplan, der indebærer at det nye system træder i kraft den 15. januar 2017.

I Vestdanmark er parternes ligeledes i gang med at få lagt en plan, der hurtigst muligt skal bringe salgssystemerne i stand til at understøtte det nye takstsystem. Forventningen er, af takstreformen i Vestdanmark kan træde i kraft senere i 2017.

Forfatter
Tags , ,

Related posts

Top