Nu bliver grov vold straffet hårdere

Fremover bliver grove voldsforbrydelser straffet hårdere.

Det sker, efter et bredt flertal i Folketinget har vedtaget Justitsministerens lovforslag om en skærpelse af straffen for netop grov vold.

Grove voldelige overfald er meningsløse og kan i værste fald efterlade ofrene med fysiske og psykiske mén resten af livet. Strafniveauet for grov vold er i dag, efter regeringens opfattelse, ikke i overensstemmelse med forbrydelsens alvor og de konsekvenser, grov vold har for offeret.

Justitsminister Søren Pape Poulsen. Foto : De Konservative

Derfor afsatte regeringen og Dansk Folkeparti med Finansloven for 2018 65 millioner kroner årligt fra 2018 og frem til bl.a. at finansiere en strafskærpelse for grov vold:

Om vedtagelsen af skærpelsen udtaler Justitsminister Søren Pape Poulsen i en pressemeddelelse:

– I dag står et bredt flertal i Folketinget sammen om mere retfærdighed for ofrene for grov vold. Strafskærpelsen kan ikke fjerne arrene på ofrenes sjæl. Intentionen med forslaget er derimod at vise ofrene, at vi står på deres side ved at tilpasse strafniveauet for grov vold, så det stemmer bedre overens med forbrydelsens alvor og befolkningens retsfølelse.

Straffen stiger med en tredjedel
Konkret betyder forslaget, at straffen for grov vold skal stige med en tredjedel, så det, der i dag giver halvandet års fængsel, fremover skal takseres til to år i stedet.

Skærpelse af straffen for grov vold med en tredjedel omfatter straffelovens § 245 (om grov vold), § 245 a (om kvindelig omskæring) og § 246 (om særlig grov vold).

Lovforslaget træder i kraft d. 1. maj 2018.

Forfatter

Related posts

Top