Nu åbner forsøgsfiskeriet efter østers i Limfjorden

Grundet omfattende iltsvind i sommer har fiskerne ventet et par uger længere på åbningen af østersfiskeriet. Kvoten er på i alt 150 tons østers, og fiskeriet åbner i dag.

Frem til den 13. december 2014 kan fiskerne hale 50 af de 150 tons op i Nissum Bredning, mens kvoten for resten af Limfjorden er 46 tons. Den resterende del af kvoten må tidligst landes fra januar 2015.

En udfordring for østersfiskeriet er, at østersbestanden har været faldende de seneste år. Bestanden er faldet fra en maksimal størrelse på ca. 6.000-7.000 tons til ca. 1.500 tons i 2014.

NaturErhvervstyrelsen stiller derfor en række særlige krav til forsøgsfiskeriet, da der er behov for at blive klogere på fiskeriets påvirkning af miljøet samt på, hvordan østersbestanden klarer sig, og hvordan udviklingen bliver vendt, så der igen kommer flere østers i Limfjorden.

Alle fartøjer, som deltager i forsøgsfiskeriet, skal have teknisk udstyr ombord. Udstyret hjælper til at måle fiskeriets påvirkning. Fiskeriet vil blive fulgt meget tæt af NaturErhvervstyrelsen og DTU Aqua. Resultaterne vil blandt andet blive delt med Muslingeudvalget og indgå i den fremtidige forvaltning af østersfiskeriet.

Projekter for flere østers
Fødevareministeriet og NaturErhvervstyrelsen støtter allerede projekter, som skal hjælpe østersbestanden i Limfjorden. Det drejer sig blandt andet om et GUDP-projekt, som udvikler metoder til opdræt af østers i Limfjorden. Visionen er, at opnå en årlig produktion af opdrættede limfjordsøsters på 10.000 tons inden for en 10-årig periode. Det vil svare til cirka fem procent af den europæiske produktion.

Forsøgsfiskeriet efter 96 tons østers er åbent fra mandag den 20. oktober indtil den 13. december 2014. Fiskeriet efter de resterende 54 tons østers åbner i januar 2015 såfremt NaturErhvervstyrelsen vurderer, at forsøgsfiskeriet kan gennemføres under hensynstagen til den unikke natur i Nissum Bredning.

Forfatter

Related posts

Top