Nordvestjysk klimacenter får en søster i New Zealand

I disse dage skal en ikke helt almindelig samarbejdsaftale underskrives virtuelt på hver sin side af jordkloden.

Samarbejdet handler om udveksling af viden om klimatilpasning, bæredygtighed, uddannelse – og byggeri af et Klimatorium (Climatorium) i New Zealand efter forbillede i Lemvig.

Aftalen har taget sit afsæt i Klimatorium i Lemvig Kommune – som udspringer af det store EU-klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC) ledet af Region Midtjylland. I C2CCC arbejder regionen, kommunerne, private aktører samt uddannelses- og vidensinstitutioner sammen om klimatilpasning.

Kan lære meget af hinanden
New Zealand står over for mange af de samme klimaudfordringer som Danmark: Havspejlsstigninger, ændret nedbør og ændrede temperaturer. En delegation fra New Zealand var i 2017 på besøg i Danmark og for at høre om tankerne for Klimatorium, som pt er ved at blive bygget. Under besøget opstod planen om et tilsvarende Climatorium i New Zealand og muligheden for et bredere samarbejde om klima og bæredygtighed.

– Aftalen med newzealænderne er et eksempel på, at verden får øje på det, der sker i Region Midtjylland, når det kommer til klimatilpasning. Samtidig har vi også en stor interesse i at udveksle viden med New Zealand, for vi har meget at lære af hinanden om klima, cirkulær økonomi og bæredygtighed, fortæller regionsrådsformand Anders Kühnau (A)

– Samarbejdet kan potentielt give os mere viden i vores arbejde med et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, og vi ved, at de på hospitaler har arbejdet strategisk med bæredygtighed og affald i mange år. Og på klima-området kan et samarbejde være med til at udbrede klimaløsninger fra Region Midtjylland til gavn for såvel uddannelsesområdet som for midtjyske virksomheder, siger han.

Vil dele viden
Med aftalen håber de danske partnere at finde nye måder for samarbejde internationalt. Udover planerne om at opføre et Klimatorium i byen Nelson i New Zealand, er der identificeret to områder, hvor et samarbejde kan bidrage positivt til parternes respektive målsætninger, herunder FN’s verdensmål.

For det første skal parterne dele viden om, hvordan man tilpasser sig klimaændringerne og implementerer løsninger, der ikke blot retter sig mod vandudfordringer, men også bidrager positivt til borgernes daglige liv og sundhed. For det andet skal parterne arbejde på at udstyre nuværende og fremtidige generationer med den bedst mulige viden om klimatilpasning og cirkulær økonomi, så de er i stand til at involvere sig.

– Jeg glæder mig over, at vi nu får en ramme for et effektivt og smart samarbejde mellem to klimacentre i hver sin verdensdel. Vi kan fx trække på newzealændernes store erfaringer med genbrug. De ser bl.a. en gevinst i vores model for samarbejde, quadruple helix-modellen, hvor forskellige niveauer af forsknings- og uddannelsesinstitutioner arbejder sammen med private og offentlige aktører samt de civile borgere om at finde innovative løsninger på klimaudfordringerne, siger direktør i Klimatorium Lars Nørgaard Holmegaard.

Klimatilpasninger kommer borgere og erhvervsliv til gode
New Zealand ligner på mange måder Danmark. Fx har begge lande masser af vand omkring sig og befolkningernes størrelser ligger tæt på hinanden.

– Samarbejdsaftalen er en vigtig milepæl for Lemvig Kommune. Vi har gennem flere år arbejdet helt konkret med klimatilpasning. For os handler det i høj grad om at kombinere investeringer i klimatilpasning med løsninger, der bidrager positivt til borgernes daglige liv og åbner muligheder for lokale virksomheder. Vores partnere i New Zealand ser det som en spændende måde at arbejde på. Omvendt kan vi også lære af dem til gavn for vores borgere og erhvervsliv, siger borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm (V).

New Zealand har stor erfaring med at sortere affald på hospitaler bl.a. som konsekvens af, at nationalt fokus på affaldssortering og nye materialer på hospitaler meget længere end Danmark. Region Midtjylland og Klimatorium har til gengæld viden om bæredygtighed og klimatilpasning ved byggeri og energirenovering, om klimatilpasning og samarbejde om klimaløsninger.

Du kan læse mere om målene for samarbejdet HER.

Forfatter

Related posts

Top