Nordjyske hospitaler skærper profilen og gør klar til fremtiden

De nordjyske hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed skal stå helt skarpe og være klar til med konkrete indsatser at møde fremtidens behov for behandling – på patienternes præmisser.

Med en bevilling på 5 millioner kr. er der sat penge af til at skærpe profilerne allerede fra 2021. Hvordan det udmøntes helt konkret, afgøres i den kommende tid af Regionsrådet i Nordjylland.

Regionsrådet har blandt andet udtrykt ambition om, at der senest med udgangen af 2024 kan etableres akut kirurgi i Thisted igen.

Sundhedsstyrelsen, regionens Patientinddragelsesudvalg samt de nordjyske kommuner og PLO Nordjylland har leveret input til den profilplanen, og den har været drøftet i regionens Akut- og Praksisudvalg, Psykiatriudvalget, Patientudvalget og Forretningsudvalget.

I næste måned tager politikerne i regionsrådet hul på processen med at fordele de 5 mio. kr.

Som udgangspunkt vil planen være gældende frem til 2025, men med mulighed for at foretage løbende justeringer, når behovet er for det.

Foto: Lasse Høj Nielsen

Forfatter

Related posts

Top